skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Julius Smulkstys.(professor)(In memoriam)

Coufoudakis, Van

PS: Political Science & Politics, Oct, 2010, Vol.43(4), p.809(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Greece and the United nations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greece and the United nations

Coufoudakis, Van

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 08/21/2015, Vol.24(24), p.292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-9696 ; E-ISSN: 2241-8512 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12681/grsr.433

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greek-Turkish Relations, 1973-1983: The View from Athens

Coufoudakis, Van

International Security, 1 April 1985, Vol.9(4), pp.185-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01622889 ; E-ISSN: 15314804 ; DOI: 10.2307/2538546

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greek-Turkish Relations, 1973-1983: The View from Athens

Coufoudakis, Van

International Security, 1985, Vol.9(4), pp.185-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyprus and the European Convention on Human Rights: The Law and Politics of Cyprus v. Turkey, Applications 6780/74 and 6950/75

Coufoudakis, Van

Human Rights Quarterly, 1 December 1982, Vol.4(4), pp.450-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X ; DOI: 10.2307/762205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Le Conflit de Chypre, 1946–1959, 2 volumes. By François Crouzet. (Brussels: Établissements Émile Bruylant, 1973. Pp. 1187. 3.040 Francs Belges.) - Cyprus 1958–1967: International Crises and the Role of Law. By Thomas Ehrlich. (New York: Oxford University Press, 1974. Pp. 164. $1.95, paper.) - Cyprus: Reluctant Republic. By Stephen C. Xydis. (The Hague: Mouton, 1973. Pp. 553. Guilders 86.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Conflit de Chypre, 1946–1959, 2 volumes. By François Crouzet. (Brussels: Établissements Émile Bruylant, 1973. Pp. 1187. 3.040 Francs Belges.) - Cyprus 1958–1967: International Crises and the Role of Law. By Thomas Ehrlich. (New York: Oxford University Press, 1974. Pp. 164. $1.95, paper.) - Cyprus: Reluctant Republic. By Stephen C. Xydis. (The Hague: Mouton, 1973. Pp. 553. Guilders 86.)

Coufoudakis, Van

American Political Science Review, 03/1977, Vol.71(1), pp.405-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400260358

Toàn văn sẵn có

7
Cyprus: The Vulnerable Republic. By Dimitri S. Bitsios. (Thessaloniki, Greece: Institute for Balkan Studies, 1975. Pp. 223. No price indicated.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyprus: The Vulnerable Republic. By Dimitri S. Bitsios. (Thessaloniki, Greece: Institute for Balkan Studies, 1975. Pp. 223. No price indicated.)

Coufoudakis, Van

American Political Science Review, 09/1977, Vol.71(3), pp.1279-1280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400266781

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

United Nations Peacekeeping and Peacemaking and the Cyprus Question

Coufoudakis, Van

The Western Political Quarterly, 1 September 1976, Vol.29(3), pp.457-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00434078 ; DOI: 10.2307/447516

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

United Nations peacekeping and peacemaking and the Cyprus question

Coufoudakis, Van

The Western political quarterly : official journal of Western Political Science Association, 1976, Vol.29(3), pp. 457-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-4078

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security, Identity and Nation Building: Cyprus and the European Union in Comparative Perspective

Coufoudakis, Van

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July, 1997, Vol.552, p.168(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security, Identity and Nation Building: Cyprus and the European Union in Comparative Perspective (Book Review)

Coufoudakis, Van

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1 July 1997, Vol.552, pp.168-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027162

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolt in Athens: The Greek Communist "Second Round" 1944-1945 (Book Review)

Coufoudakis, Van

The American Political Science Review, 1 March 1974, Vol.68(1), pp.309-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1959808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of the Cyprus Republic (Book Review)

Coufoudakis, Van

The American Political Science Review, 1 December 1978, Vol.72(4), pp.1479-1480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1954641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyprus: The Vulnerable Republic (Book Review)

Coufoudakis, Van

The American Political Science Review, 1 September 1977, Vol.71(3), pp.1279-1280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1960261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Conflit de Chypre, 1946-1959 (Book Review)

Coufoudakis, Van

The American Political Science Review, 1 March 1977, Vol.71(1), pp.405-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1957058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greece: A Political Essay (Book Review)

Coufoudakis, Van

The Western Political Quarterly, 1 December 1975, Vol.28(4), pp.756-757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00434078 ; DOI: 10.2307/448000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Essays on the Cyprus Conflict: In Memory of Stephen G. Xydis
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essays on the Cyprus Conflict: In Memory of Stephen G. Xydis

Dobell, W. M. ; Coufoudakis, Van

International Journal, 1979, Vol.35(1), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/40201850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (2)
 2. 1976đến1977  (6)
 3. 1978đến1981  (2)
 4. 1982đến1997  (5)
 5. Sau 1997  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Coufoudakis, Van
 2. Van Coufoudakis
 3. Bitsios, Dimitri S.
 4. W. M. Dobell
 5. Crouzet, Francois

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...