skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy, 2nd edition

Brooks, Thom

Contemporary Political Theory, Vol.4(3), pp.347-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14708914 ; E-ISSN: 14769336 ; DOI: 10.1057/palgrave.cpt.9300206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blinding insights? The limits of a reflexive sociology of law

Nelken, David

Journal of Law and Society, Sept, 1998, Vol.25(3), p.407-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-323X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emile Durkheim: Law in a Moral Domain.(Review)

Lobban, Michael

Legal Studies, Sept, 2000, Vol.20(3), p.450-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy

Collins, Hugh

International Journal of the Sociology of Law, Nov, 1990, Vol.18(4), p.508-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective

Stryker, Robin

The American Journal of Sociology, Nov, 1996, Vol.102(3), p.930(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emile Durkheim: Law in a Moral Domain. (Book Reviews)

Hunt, Alan

Sociology, May, 2002, Vol.36(2), p.455(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emile Durkheim: Law in a Moral Domain.(Review)

Rock, Paul

Social Forces, March, 2001, Vol.79(3), p.1188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory.(Book review)

Del Mar, Maksymilian

Law & Society Review, Dec, 2007, Vol.41(4), p.983-985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-9216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Law: an Introduction

Weisman, Richard

Law & Society Review, Annual, 1988, Vol.21(5), p.839-843 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-9216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory.(Book review)

Guibentif, Pierre

Journal of Law and Society, Dec, 2007, Vol.34(4), p.633-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-323X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory.(Book review)

Roberts, Simon

Modern Law Review, Jan, 2008, Vol.71(1), p.132-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Law

Silbey, Susan S.

Law and Social Inquiry, Fall, 1991, Vol.16(4), p.809-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-6546

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory.(Book review)

Scheffer, Thomas

Law and Politics Book Review, April, 2007, Vol.17(4), p.304(3)

ISSN: 1062-7421

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emile Durkheim: Law in a Moral Domain.(Review)

Six, Perri

Journal of Law and Society, Sept, 2000, Vol.27(3), p.481-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-323X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective

Salter, Michael

Journal of Law and Society, Sept, 1996, Vol.23(3), p.427-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-323X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective

Lucy, William

Modern Law Review, March, 1997, Vol.60(2), p.312-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sociology of law - an introduction

Campbell, Colin (British solicitor)

Journal of Law and Society, Summer, 1986, Vol.13(2), p.255-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-323X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sociology of law: an introduction

Brownsword, Roger

Modern Law Review, March, 1986, Vol.49(2), p.271-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sociology of law: an introduction

Mclennan, Gregor

International Journal of the Sociology of Law, May, 1986, Vol.14(2), p.217-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy

Wilson, Alida

Legal Studies, July, 1990, Vol.10(2), p.224-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (7)
 2. 1991đến1996  (5)
 3. 1997đến2000  (5)
 4. 2001đến2006  (5)
 5. Sau 2006  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (23)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cotterrell, Roger
 2. Lobban, Michael
 3. Mclennan, Gregor
 4. Salter, Michael
 5. Del Mar, Maksymilian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...