skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactor pressure vessel integrity research at the Oak Ridge National Laboratory

Corwin, W. R. ; Pennell, W. E. ; Pace, J. V.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

23. water reactor safety information meeting, Bethesda, 23-25 Oct 1995

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactor pressure vessel structural integrity research

Pennell, W. E. ; Corwin, W. R.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

22. water reactor safety information meeting, Bethesda, 24-26 Oct 1994

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactor pressure vessel structural integrity research in the US Nuclear Regulatory Commission HSST and HSSI Programs

Pennell, W. E. ; Corwin, W. R.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

British Nuclear Energy Society international conference on thermal reactor safety assessment, 23-26 May 1994

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact behavior of Cr-W steels

Klueh, R. ; Corwin, W.

Journal of Materials Engineering, 1989, Vol.11(2), pp.169-175

ISSN: 0931-7058 ; DOI: 10.1007/BF02834465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy-Section Steel Irradiation Program: Progress report for April--September 1995. Volume 6, Number 2

Corwin, W. R.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

DOI: 10.2172/373919

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy-section steel irradiation program. Semiannual progress report, September 1993--March 1994

Corwin, W. R.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

DOI: 10.2172/50937

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy-section steel irradiation program. Volume 4, No. 2. Semiannual progress report, April 1993--September 1993

Corwin, W. R.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

DOI: 10.2172/39788

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy-section steel irradiation program. Progress report, April 1996--September 1996

Corwin, W. R.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

DOI: 10.2172/532663

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy-Section Steel Irradiation Program. Volume 5, No. 2, Progress report, April 1994--September 1994.

Corwin, W. R.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

DOI: 10.2172/97015

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy-section steel irradiation program. Semiannual progress report, October 1995--March 1996

Corwin, W. R.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

DOI: 10.2172/469113

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy-Section Steel Irradiation Program: Volume 3, Progress report, October 1991--September 1992

Corwin, W. R.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

DOI: 10.2172/70174

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy-Section Steel Irradiation Program on irradiation effects in light-water reactor pressure vessel materials

Nanstad, R. K. ; Corwin, W. R. ; Alexander, D. J. ; Haggag, F. M. ; Iskander, S. K. ; Mccabe, D. E. ; Sokolov, M. A. ; Stoller, R. E.; U.S. Nuclear Regulatory Commission

DOI: 10.2172/86957

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Generation Nuclear Plant Materials Research and Development Program Plan, Revision 4

Hayner, G. O. ; Bratton, R. L. ; Mizia, R. E. ; Windes, W. E. ; Corwin, W. R. ; Burchell, T. D. ; Duty, C. E. ; Katoh, Y. ; Klett, J. W. ; Mcgreevy, T. E. ; Nanstad, R. K. ; Ren, W. ; Rittenhouse, P. L. ; Snead, L. L. ; Swindeman, R. W. ; Wlson, D. F.; United States. Office Of The Assistant Secretary For Nuclear Energy.

DOI: 10.2172/919570

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Generation Nuclear Plant Materials Research and Development Program Plan, Revision 3

Hayner, G. O. ; Bratton, R. L. ; Mizia, R. E. ; Windes, W. E. ; Corwin, W. R. ; Burchell, T. D. ; Duty, C. E. ; Katoh, Y. ; Klett, J. W. ; Mcgreevy, T. E. ; Nanstad, R. K. ; Ren, W. ; Rittenhouse, P. L. ; Snead, L. L. ; Swindeman, R. W. ; Wlson, D. F.; United States. Office Of The Assistant Secretary For Nuclear Energy.

DOI: 10.2172/911674

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1994  (1)
  2. 1994đến1994  (2)
  3. 1995đến1995  (6)
  4. 1996đến1997  (3)
  5. Sau 1997  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...