skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Regulating Resort to Force: A Response to Matthew Waxman from a 'Bright-Liner'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulating Resort to Force: A Response to Matthew Waxman from a 'Bright-Liner'

Corten, O.

European Journal of International Law, 02/01/2013, Vol.24(1), pp.191-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chs090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Kaleidoscope: La resolution 940 du Conseil de securite autorisant une intervention militaire en Haiti: L'emergence d'un principe de legitimite democratique en droit international?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kaleidoscope: La resolution 940 du Conseil de securite autorisant une intervention militaire en Haiti: L'emergence d'un principe de legitimite democratique en droit international?

Corten, O.

European Journal of International Law, 01/01/1995, Vol.6(1), pp.116-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/6.1.116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. O. Corten
  2. Corten, O
  3. Corten, Olivier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...