skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations, States, and Violence

Conversi, Daniele

The Review of Politics, 2010, Vol.72(2), pp.337-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670510000082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nación, Estado y Cultura: por una historia política y social de la homogeneización cultural

Conversi, Daniele

Historia contemporánea, 2012, Issue 45, pp.437-481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1130-2402

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between the hammer of globalization and the anvil of nationalism: Is Europe's complex diversity under threat?

Conversi, Daniele

Ethnicities, February 2014, Vol.14(1), pp.25-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796813487727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luis Moreno (2014) Europa sin Estados. Unión política en el (des) orden global. Catarata. Madrid, 158 p

Conversi, Daniele

Revista Internacional de Sociología, 01 August 2015, Vol.73(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-9712 ; E-ISSN: 1988-429X

Toàn văn sẵn có

5
Historia instantánea. El nuevo impulso historiográfico francés --o historia mundial en los tiempos de Twitter
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historia instantánea. El nuevo impulso historiográfico francés --o historia mundial en los tiempos de Twitter

Conversi, Daniele

Historia Contemporánea, 10/01/2018, Vol.3(58), pp.883-892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1130-2402 ; E-ISSN: 2340-0277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1387/hc.19730

Toàn văn sẵn có

6
Building bridges on the road to peace. Centralism, resistance and the Basque revival
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building bridges on the road to peace. Centralism, resistance and the Basque revival

Conversi, Daniele

Political Geography, 11/2010, Vol.29(8), pp.463-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09626298 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2010.05.004

Toàn văn sẵn có

7
HOMOGENEITY AND CONFLICT - David D. Laitin: Nations, States, and Violence (Oxford: Oxford University Press, 2007. Pp. 162. $39.99.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOMOGENEITY AND CONFLICT - David D. Laitin: Nations, States, and Violence (Oxford: Oxford University Press, 2007. Pp. 162. $39.99.)

Conversi, Daniele

The Review of Politics, 2010, Vol.72(2), pp.337-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0034670510000082

Toàn văn sẵn có

8
Gallagher, Tom (2003). The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gallagher, Tom (2003). The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy

Conversi, Daniele

Papers. Revista de Sociologia, 09/01/2003, Vol.71, p.180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-2862 ; E-ISSN: 2013-9004 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v71n0.1174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLAGHER, Tom. The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy. Londres/Nueva York: Routledge, 2003, 272 p.

Conversi, Daniele

Papers: revista de sociología, 2003, Issue 71, pp.180-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2013-9004

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLAGHER, Tom. The Balkans Aftrer the Cold War : from Tyranny to Tragedy

Conversi, Daniele

Papers: revista de sociologia, 2003, Issue 71

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Actituds polítiques dels joves italians. Algunes hipòtesis sobre les arrels de la violència i les seves conseqüències (1977-1987)

Conversi, Daniele

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ernest Gellner como crítico del pensamiento social: nacionalismos, sistemas cerrados y tradición centroeuropea

Conversi, Daniele

Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo, 2000, Issue 2, pp.85-92

ISSN: 1575-2259

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, immigration and nationalism: Comparing the Basque and Catalan cases.

Conversi, Daniele

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Actituds polítiques dels joves italians. Algunes hipòtesis sobre les arrels de la violència i les seves conseqüències (1977-1987)

Conversi, Daniele

Estudi General, 1987, Issue 7

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ernest Gellner como crítico del pensamiento social Nacionalismo, sistemas cerrados y tradición centroeuropea

Conversi, Daniele ; Soler, J.

Pasajes, 1 January 2000, Issue, pp.84-93

ISSN: 15752259

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ernest Gellner como crítico del pensamiento social Nacionalismo, sistemas cerrados y tradición centroeuropea

Conversi, Daniele ; Soler, J.

Pasajes, 1 January 2000, Issue, pp.84-93

ISSN: 15752259

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ressenyes

Conversi, Daniele

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalonia's Advocates: Lawyers, Society, and Politics in Barcelona, 1759-1900.(Book review)

Conversi, Daniele

H-Net: Humanities and Social Sciences Online, June, 2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-0661

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building bridges on the road to peace. Centralism, resistance and the Basque revival (Book Review)

Conversi, Daniele

Political Geography, 2010, Vol.29(8), pp.463-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2010.05.004

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOMOGENEITY AND CONFLICT (Book Review)

Conversi, Daniele

The Review of Politics, 1 April 2010, Vol.72(2), pp.337-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00346705 ; E-ISSN: 17486858

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến1999  (1)
 3. 2000đến2002  (3)
 4. 2003đến2010  (9)
 5. Sau 2010  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Spanish  (4)
 3. Italian  (3)
 4. Catalan  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Conversi, Daniele
 2. Conversi, D.
 3. Daniele Conversi
 4. Soler, J.
 5. Laitin, David D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...