skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 7.020.294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Duration Calculus with Iteration and Software Graph in an Embedded Control Application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Duration Calculus with Iteration and Software Graph in an Embedded Control Application

Pham, Tran Nhu; Nguyen, Van Truong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14522

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrohydraulic Control Systems

Watton John

Bookboon; 2016 - (629.8042)

Truy cập trực tuyến

3
Time-varying sliding modes for second and third order systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time-varying sliding modes for second and third order systems

Bartoszewicz, Andrzej; Nowacka-Leverton, Aleksandra

9783540922162; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31645; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-88063-9

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access Control & Security Systems Integration

ISSN1084-6425

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utility automation

ISSN1085-2328

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Heating

ISSN0019-8374

Truy cập trực tuyến

7
An Introduction to Nonlinearity in Control Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Nonlinearity in Control Systems

Derek, Atherton

9788776817909; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23684

Truy cập trực tuyến

8
Spatial Representation and Reasoning for Robot Mapping
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Representation and Reasoning for Robot Mapping

Wolter, Diedrich

978-3-540-69011-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30179

Truy cập trực tuyến

9
Cross-border higher education and quality assurance : commerce, the services directive and governing higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-border higher education and quality assurance : commerce, the services directive and governing higher education

Rosa, Maria João; Sarrico, Cláudia S.; Tavares, Orlanda; Amaral, Alberto

9781137594723; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33060

Truy cập trực tuyến

10
Optimal control problem for difusion processes with long run average cost per unit times
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal control problem for difusion processes with long run average cost per unit times

Nguyen Huu Du

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59928

Truy cập trực tuyến

11
Aircraft control and simulation : dynamics, controls design, and autonomous systems / Brian L. Stevens, Frank L. Lewis, Eric N. Johnson.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aircraft control and simulation : dynamics, controls design, and autonomous systems / Brian L. Stevens, Frank L. Lewis, Eric N. Johnson.

Stevens, Brian L.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61802

Truy cập trực tuyến

12
Advanced Mechanics in Robotic Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Mechanics in Robotic Systems

Nestor, Eduardo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61606

Truy cập trực tuyến

13
Quản lý chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Nguyễn, Thị Thu Hiền; Đỗ, Hữu Tùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66441; 658.562 NG-H 2018 / 00050009752

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drive, switch & control

ISSN1438-2482

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

管理工程学报/#/管理工程學報

ISSN1004-6062

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Franklin Institute

ISSN0016-0032

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unmanned aircraft systems electronic resource UAVs design development and deployment Reg Austin

Austin Reg

Reston Va American Institue of Aeronautics and Astronautics Wiley c2010; 2010

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and control basics electronic resource Thomas A Hughes

Hughes Thomas A

Research Triangle Park NC ISA c2007; 2007

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model Predictive

Camacho E F; Bordons C

NY Springer; 2007

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advaced Control Enginnerring

Burns Roland S

Butterworth Heinemann; 2001

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 7.020.294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (73.848)
 2. 1957đến1972  (119.241)
 3. 1973đến1988  (670.974)
 4. 1989đến2005  (1.794.498)
 5. Sau 2005  (4.336.282)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.152.428)
 2. French  (836.862)
 3. Chinese  (776.207)
 4. German  (683.509)
 5. Japanese  (254.844)
 6. Korean  (245.861)
 7. Spanish  (70.486)
 8. Russian  (51.119)
 9. Portuguese  (44.809)
 10. Italian  (17.798)
 11. Danish  (10.867)
 12. Finnish  (8.787)
 13. Dutch  (7.853)
 14. Norwegian  (7.842)
 15. Polish  (5.665)
 16. Czech  (3.516)
 17. Romanian  (2.291)
 18. Ukrainian  (2.067)
 19. Hungarian  (2.031)
 20. Turkish  (2.002)
 21. Undetermined  (1.267)
 22. Greek  (1.182)
 23. Hebrew  (929)
 24. Persian  (398)
 25. Lithuanian  (393)
 26. Slovak  (320)
 27. Arabic  (214)
 28. Icelandic  (90)
 29. Vietnamese  (61)
 30. Serbo-Croatian  (38)
 31. Thai  (18)
 32. Macedonian  (14)
 33. Albanian  (8)
 34. Basque  (5)
 35. Hindi  (1)
 36. Samoan  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Lei
 2. Yu, Gang
 3. Yang Kai
 4. Xu, Bin
 5. Gao, Furong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...