skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporaneity and Its Discontents

Erber, Pedro

diacritics, 2013, Vol.41(1), pp.28-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-7162 ; E-ISSN: 1080-6539

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sergio González Rodríguez: literatura y pensamiento en la edad de la catástrofe

Sánchez Prado, Ignacio M., --

Hispanic Review, 2014, Vol.82(3), pp.285-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2176 ; E-ISSN: 1553-0639

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal explorations in cosmic consciousness: Intra-agential entanglements and the Neuro-image

Pisters, Patricia

Cultural Studies Review, Vol. 21, No. 2, Sep 2015: 120-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1446-8123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
浅谈思想政治工作的基本价值选择 - On the Basic Value Choice of the Current Ideological Work
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈思想政治工作的基本价值选择 - On the Basic Value Choice of the Current Ideological Work

魏崇辉 ; Wei Chonghui

东北农业大学学报:社会科学版 - Journal of Northeast Agricultural University:Social Science Edition, 2006, Vol.4(3), pp.57-58

ISSN: 1672-3805

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'The poet with many faces' de Jennings ou um exercício crítico de restituição pessoana

Russo, Vincenzo

Pessoa Plural, 01 June 2019, Issue 15, pp.150-153

ISSN: 2212-4179 ; E-ISSN: 2212-4179 ; DOI: 10.26300/a7mr-mf12

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Present imperfect, future tense. (ignoring present time) (editorial)

The New York Times, Nov 26, 1980, Vol.130, p.20(N) pA18(LC)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Tin tức  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. ASCA
 2. 魏崇辉
 3. Erber, Pedro
 4. Wei Chonghui
 5. Pisters, Patricia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...