skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Preference, value, choice, and welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preference, value, choice, and welfare

Hausman, Daniel M

ISBN: 9781107015432 ; ISBN: 9781107695122 ; ISBN: 110701543X ; ISBN: 1107695120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Experimental auctions methods and applications in economic and marketing research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental auctions methods and applications in economic and marketing research

Lusk, Jayson L; Shogren, Jason F

ISBN: 0521855160 ; ISBN: 0521671248 ; ISBN: 9780521855167 ; ISBN: 9780521671248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy choice functions: a revealed preference approach

Georgescu, Irina

ISBN: 3540689974 ; ISBN: 9783540689973

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete choice experiments in marketing use of priors in efficient choice designs and their application to individual preference measurement ; with 12 tables

Zwerina, Klaus

ISBN: 3790810452

Toàn văn sẵn có

5
Food, health and biotechnology consumer and social issues in Canada's new food and health product industries ; a report from the Advanced Foods and Materials Network. Ed. by Nola M. Ries ...
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food, health and biotechnology consumer and social issues in Canada's new food and health product industries ; a report from the Advanced Foods and Materials Network. Ed. by Nola M. Ries ...

Ries, Nola Maria ; Advanced Foods And Materials Network

ISBN: 9781550583557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (3)
  2. Luận án, luận văn  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hausman, Daniel M
  2. Georgescu, Irina
  3. Zwerina, Klaus
  4. Hausman, D.M.
  5. Lusk, Jayson L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...