skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.093.296  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Génie civil

Baudot J.

P. : Adm. et Rédaction , 1927

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 6 phiên bản
2
Fundamentals of Construction Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Construction Management

Windapo, Abimbola

1st edition; 9788740303629; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21766

Truy cập trực tuyến

3
Optimizing the support area of shorings in the construction technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing the support area of shorings in the construction technology

Nguyen, Quang Thuan; Tu, Sy Quan; Nguyen, Hai Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62105

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manuel des chemins de fer

Bourde J.

P. : Bailhère et fils , 1922

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top down digital VLSI design from architectures to gate level circuits and FPGAs

Hubert Kaeslin

Amsterdam Morgan Kaufmann 2014; 2014

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Génie civil

Moreau A.

P. : Adm. et Rédaction , 1933

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
7
Automatic ontology construction from Vietnamese text
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic ontology construction from Vietnamese text

Nguyen, Dai Quoc; Nguyen, Dat Quoc; Ma, Khoi Trong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28125

Truy cập trực tuyến

8
Top-down digital VLSI design : from architectures to gate-level circuits and FPGAs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top-down digital VLSI design : from architectures to gate-level circuits and FPGAs

Hubert, Kaeslin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61609

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fatigue of the Shari‘a

Ahmad Ahmad Atif

Palgrave Macmillan; 2012 - (340.59)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ship construction Seventh edition

Eyres D J; Bruce G J

Butterworth Heinemann; 2012 - (623.82)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subsea engineering handbook

Bai Yong; Bai Qiang

Gulf Professional Publishing; 2012 - (627.98)

Truy cập trực tuyến

12
Fundamentals of Construction Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Construction Management

Abimbola, Windapo

9788740303629; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21653

Truy cập trực tuyến

13
Social construction of disability and its potential impacts to welfare practice in Vietnamese contexts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social construction of disability and its potential impacts to welfare practice in Vietnamese contexts

Tran, Kham V.

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28944

Truy cập trực tuyến

14
Analysis of Adverse Weather for Excusable Delays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Adverse Weather for Excusable Delays

Nguyen, Long D.; Kneppers, Jax; Soto, Borja García de

ISIKNOWLEDGE; 0733-9364; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28966; http://ascelibrary.org/doi/full/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000242

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water treatment plant design Fifth Edition

McGraw Hill; 2012 - (628.162)

Truy cập trực tuyến

16
Building construction illustrated
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building construction illustrated

Ching Francis D. K.

New York : John Wiley & Sons, INC., 1991 - (690 CHI 1991) - ISBN0471288853

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Social construction of disability and its potential impacts to welfare practice in Vietnamese context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social construction of disability and its potential impacts to welfare practice in Vietnamese context

Kham, V Tran

Scopus; 21931801; https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/2193-1801-3-325; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32848

Truy cập trực tuyến

18
ASEAN’s indispensable role in regional construction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN’s indispensable role in regional construction

Pham, Quang Minh

Scopus; 13439006; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31991; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13439006.2015.1117183

Truy cập trực tuyến

19
Discursive construction of power in students’ anonymous feedback
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discursive construction of power in students’ anonymous feedback

Nguyen, Thi Thu Ha; Nguyen, Huong Giang; Vu, Minh Huyen

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59110

Truy cập trực tuyến

20
Construction of fuzzy if-then rules by clustering and fuzzy decision tree learning.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction of fuzzy if-then rules by clustering and fuzzy decision tree learning.

Dinh Manh Tuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59698

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.093.296  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (82.951)
 2. 1957đến1972  (63.578)
 3. 1973đến1988  (238.250)
 4. 1989đến2005  (446.893)
 5. Sau 2005  (1.243.607)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.714.531)
 2. Chinese  (269.556)
 3. German  (155.042)
 4. French  (134.807)
 5. Korean  (47.429)
 6. Russian  (22.536)
 7. Japanese  (21.940)
 8. Spanish  (21.502)
 9. Italian  (10.398)
 10. Portuguese  (9.197)
 11. Finnish  (4.704)
 12. Dutch  (3.960)
 13. Danish  (3.416)
 14. Norwegian  (3.407)
 15. Polish  (3.267)
 16. Czech  (2.524)
 17. Romanian  (1.335)
 18. Turkish  (713)
 19. Ukrainian  (680)
 20. Hungarian  (659)
 21. Undetermined  (251)
 22. Greek  (204)
 23. Lithuanian  (195)
 24. Arabic  (105)
 25. Hebrew  (77)
 26. Persian  (61)
 27. Slovak  (27)
 28. Icelandic  (10)
 29. Serbo-Croatian  (9)
 30. Macedonian  (2)
 31. Malay  (1)
 32. Basque  (1)
 33. Welsh  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zuo, Jian
 2. Skitmore, Martin
 3. Shen, Liyin
 4. Zhang, Xiaoling
 5. Lu, Weisheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...