skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Computer Interaction Symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction Symposium

Paternò, Fabio; Mark Pejtersen, Annelise

978-0-387-09677-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26665

Truy cập trực tuyến

2
Two-dimensional electron gas at the N-type interface of the LaAlO3/SrTiO3 hetero-structure: A first principle study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional electron gas at the N-type interface of the LaAlO3/SrTiO3 hetero-structure: A first principle study

Trang, Nguyen Thi; Nam, Tran Van; Duy, P.D; Bach, G.H

Scopus; 17426588; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/537/1/012007/meta;jsessionid=1284588F0F4BFEB303F7F1682077C0B4.c2.iopscience.cld.iop.org; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32722

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Physical Journal B

ISSN1434-6028

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il Nuovo Cimento D

ISSN0392-6737

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of superconductivity

ISSN0896-1107

Truy cập trực tuyến

6
Photostimulated radio electrical longitudinal effect in a parabolic quantum well
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photostimulated radio electrical longitudinal effect in a parabolic quantum well

Hung, Bui Duc; Nhan, Nguyen Thi Thanh; Bau, Nguyen Quang; Nhan, Nguyen Vu

Scopus; 17426588; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/537/1/012003/meta;jsessionid=4D8288B5FF8D2904E522B1030DBF4F0F.c1.iopscience.cld.iop.org; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33506

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fizika A

ISSN1330-0008

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Physik B Condensed Matter

ISSN0722-3277

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Chemistry

ISSN1040-0400

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales Henri Poincaré

ISSN1424-0637

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physica. C, Superconductivity

ISSN0921-4534

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of molecular liquids

ISSN0167-7322

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physica. B, Condensed matter

ISSN0921-4526

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian journal of physics

ISSN0004-9506

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condensed matter physics

ISSN1607-324X

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Russian Laser Research

ISSN1071-2836

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Low Temperature Physics

ISSN0022-2291

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical physics

ISSN0301-0104

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid state communications

ISSN0038-1098

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of non-crystalline solids

ISSN0022-3093

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (27)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nhan, Nguyen Thi Thanh
  2. Hung, Bui Duc
  3. Duy, P.D
  4. Bau, Nguyen Quang
  5. Trang, Nguyen Thi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...