skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 484.609  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Coputers and Information Sistems

Szymansky R.A.; Szymansky D.P

Columbus,.. : Merrill Pub.Copu, 1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2008

Valldorf, Jürgen; Gessner, Wolfgang

9783540779803; 9783540779797; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24084; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77980-3

Truy cập trực tuyến

3
LATIN 2008: Theoretical Informatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LATIN 2008: Theoretical Informatics

Laber, E.S.; Bornstein, C.; Nogueira, L.T.; Faria, L.

978-3-540-78772-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25592

Truy cập trực tuyến

4
Laptops all-in-one for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laptops all-in-one for dummies

Sandler Corey

Hoboken, NJ : Wiley, c2010. - (004.16 SAN 2010) - ISBN9780470464908 (pbk.);ISBN0470464909 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Kindle Fire HD
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kindle Fire HD

Muir Nancy

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2013. - (004.165 MUI 2013) - ISBN9781118422236 (pbk.);ISBN1118422236 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Podcast solutions the complete guide to audio and video podcasting 2nd ed

Geoghegan Michael W; Klass Dan

Friends of Ed; 2007 - (006.7 GEO 2007)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers and programming : A system 360-370 Assembler Language Approach

Hannula R.

Boston : Houghton Mifflin com, 1974 - (001 HAN 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers & information systems : tools for an information age

Capron H.L.; Perron J.D; Capron H. L

Redwood City, Cali. : Benjamin/Cumnings pub, 1993 - (004 CAP 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swift For Dummies

Feiler Jesse

For Dummies; 2015 - (005.133 FEI 2015)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers in society

Kathryn Schellenberg

Guilford, Conn. : Dushkin pub. group, c1996. - (303 COM 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Microsoft Windows XP, brief
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Windows XP, brief

Haag Stephen

Boston : McGraw-Hill, 2003. - (005.4 MIC 2003) - ISBN0072833432 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Kindle Fire HDX for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kindle Fire HDX for dummies

Muir Nancy

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, INC., [2014] - (004.1675 MUI 2014) - ISBN9781118772652 (pbk.);ISBN1118772652 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Writing computer code
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing computer code

Minnick Chris; Holland Eva author

Hoboken, NJ : Wiley, [2016]; 2016 - (QA76.6 .M526 2016) - ISBN9781119177302 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to parallel computing a practical guide with examples in C

Petersen Wesley P

Oxford University Press; 2004 - (004.35 PAT 2004)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of market strategy

Geruson Richard J.

New York : Oxford University Press, 1992. - (004.068 GER 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer jargon explained

Enticknap Nicholas.

Sutton : Computer Weekly Publications, c1989. - (004 ENT 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Computers!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers!

Trainor Timothy N.; Krasnewich Diane

New York : McGraw-Hill, c1996 - (004 TRA 1996) - ISBN007065297X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Programming languages : paradigm and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming languages : paradigm and practice

Appleby Doris; VandeKopple Julius J

Boston : McGraw-Hill, 1997 - (005.13 APP 1997) - ISBN0070053154

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Peter Norton's introduction to computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peter Norton's introduction to computers

Norton Peter

New York : Glencoe/McGraw Hill, c1997. - (004 NOR 1997) - ISBN0028043251 (softcover with disc)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Reliable Linux : assuring high availability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable Linux : assuring high availability

Campbell Iain

New York : John Wiley, c2002. - (005.43 CAM 2002) - ISBN0471070408 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 484.609  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (13.125)
 2. 1960đến1974  (30.219)
 3. 1975đến1989  (45.378)
 4. 1990đến2005  (134.529)
 5. Sau 2005  (259.316)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (414.860)
 2. German  (9.794)
 3. French  (9.022)
 4. Russian  (3.459)
 5. Chinese  (1.704)
 6. Spanish  (1.191)
 7. Japanese  (800)
 8. Portuguese  (628)
 9. Italian  (499)
 10. Korean  (485)
 11. Dutch  (343)
 12. Undetermined  (297)
 13. Finnish  (190)
 14. Norwegian  (176)
 15. Danish  (146)
 16. Ukrainian  (126)
 17. Polish  (109)
 18. Romanian  (90)
 19. Turkish  (35)
 20. Czech  (30)
 21. Hungarian  (18)
 22. Arabic  (17)
 23. Greek  (13)
 24. Afrikaans  (13)
 25. Hebrew  (11)
 26. Lithuanian  (7)
 27. Slovak  (2)
 28. Icelandic  (2)
 29. Vietnamese  (2)
 30. Persian  (2)
 31. Macedonian  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gruman, Galen
 2. Zhang, Wei
 3. Ke, Jau-Chuan
 4. Bruneel, Herwig
 5. Lien, Nanna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...