skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 133.402  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software verification and validation for practitioners and managers

Rakitin Steven R

Artech House; 2001 - (005.1 RAK 2001)

Truy cập trực tuyến

2
Reliable JavaScript
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable JavaScript

Spencer, Lawrence D.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61513

Truy cập trực tuyến

3
A new approach for optimizing traffic signals in networks considering rerouting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approach for optimizing traffic signals in networks considering rerouting

Tran, Duc Quynh; Phan Nguyen, Ba Thang; Nguyen, Quang Thuan

Scopus; 21945357; http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-18161-5_13; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32909

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing hard software

Bennett Douglas W.

Greenwich : Manning, c1997 - (005.1 BEN 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Peter Norton's introduction to computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peter Norton's introduction to computers

Norton Peter

New York : Glencoe/McGraw Hill, c1997. - (004 NOR 1997) - ISBN0028043251 (softcover with disc)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
CMMI distilled : a practical introduction to integrated process improvement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CMMI distilled : a practical introduction to integrated process improvement

Ahern Dennis M.

Boston : Addison-Wesley, c2004. - (QA76.758 .A397 2004) - ISBN0321186133 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test driven development in Microsoft NET

Newkirk James; Vorontsov Alexei A 1972

Microsoft Press; 2004 - (005.14 NEW 2004)

Truy cập trực tuyến

8
Reliable JavaScript
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable JavaScript

Spencer Lawrence D.; Richards Seth H. author

Indianapolis, Indiana : John Wiley & Sons, INC., [2015] - (005.276 SPE 2015) - ISBN9781119028727;ISBN1119028728

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE : Luận văn ThS. Máy tính: 84801

Nguyễn Thị Hồng Vân; Phạm Ngọc Hùng

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ, 2018 - (005.14 NG-V 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Learning and practicing object-oriented programming using a collaborative web-based IDE
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning and practicing object-oriented programming using a collaborative web-based IDE

Nguyen, Vu; Dang, Hai H.; Do, Kha N.; Tran, Thu D.

Scopus; 15394565; http://ieeexplore.ieee.org/document/7044141/?reload=true; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32559

Truy cập trực tuyến

11
A new approach for optimizing traffic signals in networks considering rerouting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approach for optimizing traffic signals in networks considering rerouting

Tran, Duc Quynh; Phan Nguyen, Ba Thang; Nguyen, Quang Thuan

Scopus; 21945357; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10013-014-0090-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33062

Truy cập trực tuyến

12
Quality software project management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality software project management

Futrell Robert T.; Shafer Donald F; Shafer Linda

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, c2002. - (005.1 FUT 2002) - ISBN0130912972 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing correct software : The basics

Cooke John

London ; New York : Springer, 1999 - (005.1 COO 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Essential guide to object monitors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential guide to object monitors

Boucher Karen; Katz Fima

New York : John Wiley, c1999 - (005.7 BOU 1999) - ISBN0471319716 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Software project management : readings and cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software project management : readings and cases

Kemerer Chris F.

Boston : McGraw-Hill, 1997 - (005.1 KEM 1997) - ISBN025618545X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The Java developer's toolkit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Java developer's toolkit

Marketos Joshua.

New York : Wiley Computing, c1997. - (005.13 MAR 1997) - ISBN0471165190 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Intelligent software systems development : an IS manager's guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent software systems development : an IS manager's guide

Harmon Paul; Hall Curtis

New York : Wiley, c1993 - (005.1 HAR 1993) - ISBN0471592447 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Trustworthy systems through quantitative software engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trustworthy systems through quantitative software engineering

Bernstein Lawrence; Yuhas C. M

Hoboken, NJ : Wiley, c2005. - (005.1 BER 2005) - ISBN0471696919 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Software systems architecture : working with stakeholders using viewpoints and perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software systems architecture : working with stakeholders using viewpoints and perspectives

Rozanski Nick.; Woods Eoin

Upper Saddle River, NJ : Addison Wesley, c2012. - (005.3 ROZ 2012) - ISBN032171833X (hard cover : alk. paper);ISBN9780321718334 (hard cover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
An introduction to multiagent systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to multiagent systems

Wooldridge Michael J.

Chichester, U.K. : John Wiley & Sons, 2009. - (006.3 WOO 2009) - ISBN9780470519462 (pbk.);ISBN0470519460 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 133.402  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (30)
 2. 1976đến1985  (744)
 3. 1986đến1995  (5.520)
 4. 1996đến2006  (26.285)
 5. Sau 2006  (100.290)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (120.188)
 2. Spanish  (354)
 3. Japanese  (352)
 4. German  (135)
 5. French  (89)
 6. Portuguese  (60)
 7. Chinese  (46)
 8. Dutch  (13)
 9. Polish  (12)
 10. Turkish  (7)
 11. Italian  (5)
 12. Norwegian  (4)
 13. Vietnamese  (4)
 14. Czech  (3)
 15. Korean  (2)
 16. Romanian  (2)
 17. Ukrainian  (2)
 18. Arabic  (1)
 19. Russian  (1)
 20. Thai  (1)
 21. Serbo-Croatian  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Shih, Ching-Hsiang
 3. Shih, Ching - Hsiang
 4. Shih, Ch
 5. Shih, Ching - Tien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...