skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41.585  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Microsoft Office 365 for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Office 365 for dummies

Withee Rosemarie; Withee Ken author

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, INC., [2016] - (HF5548.4.M525 W567 2016) - ISBN9781119265313 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Statistics toolbox for use with MATLAB : user's guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistics toolbox for use with MATLAB : user's guide

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21009

Truy cập trực tuyến

3
Compiler design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compiler design

Wilhelm R.; Maurer Dieter Dipl.-Math

Wokingham, England : Reading, MA : Addison-Wesley Publishing Co., 1995. - (005.4 WIL 1995) - ISBN0201422905 (hb)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Excel formulas & functions for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excel formulas & functions for dummies

Bluttman Ken

[Hoboken, N.J.] : John Wiley & Sons, INC., [2016]; 2016 - (HF5548.4.M523 B5837 2016) - ISBN9781119076780;ISBN1119076781

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Statistics toolbox for use with MATLAB : user's guide.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistics toolbox for use with MATLAB : user's guide.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21578

Truy cập trực tuyến

6
An improvement of minimized assumption generation method for component-based software verification
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improvement of minimized assumption generation method for component-based software verification

Pham, Ngoc Hung; Nguyen, Viet Ha; Aoki, Toshiaki; Katayama, Takuya

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30294

Truy cập trực tuyến

7
Engineering a compiler
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering a compiler

Cooper Keith D.; Torczon Linda

Amsterdam ; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann, c2012. - (005.453 COO 2012) - ISBN9780120884780

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Microsoft Office 2000
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Office 2000

O'Leary Timothy J.; Gross Debra. |t Projects for Microsoft Office 2000; O'Leary Linda I

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2000 - (005.36 OLE 2000) - ISBN0072499540;ISBN0072500352 (projects)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Doing statistics with Excel for Windows, version 5.0 : an introductory course supplement for explorations in data analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing statistics with Excel for Windows, version 5.0 : an introductory course supplement for explorations in data analysis

Pelosi Marilyn K.; Letkowski Jerzy J; Sandifer Theresa M

New York : Wiley, c1996 - (519.5 PEL 1996) - ISBN0471148997

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Corporate financial analysis with Microsoft Excel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate financial analysis with Microsoft Excel

Clauss Francis J.

New York : McGraw Hill, c2010. - ISBN9780071628846

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Microsoft Outlook 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Outlook 2003

Nielsen Brenda L.

New York : McGraw-Hill, c2005. - (005.5 NIE 2005) - ISBN0072256982 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Configuring SAP ERP sales and distribution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Configuring SAP ERP sales and distribution

Sharma Kapil; Mutsaddi Ashutosh

Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., c2010. - (658.8 SHA 2010) - ISBN97811188791431

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Thermal and statistical physics simulations : the Consortium for Upper-Level Physics Software
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal and statistical physics simulations : the Consortium for Upper-Level Physics Software

Gould Harvey; Spornick Lynna; Tobochnik Jan; Consortium for Upper Level Physics Software.

New York : John Wiley & Sons, c1995 - (531 GOU 1995) - ISBN0471548863 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Computer accounting with QuickBooks Pro 2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer accounting with QuickBooks Pro 2007

Ulmer Donna

Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2008 - (657 ULM 2008) - ISBN9780073526836

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
QuickBooks 2010 : the official guide : for QuickBooks Pro users
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

QuickBooks 2010 : the official guide : for QuickBooks Pro users

Capachietti Leslie

New York: Mc Graw Hill , 2010 - (657 CAP 2010) - ISBN9780071633383

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Excel scientific and engineering cookbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excel scientific and engineering cookbook

Bourg David M.

Sebastopol, CA : O'Reilly, c2006. - (HF5548.4.M523 B68 2006) - ISBN0596008791 (pbk.);ISBN9780596008796

Truy cập trực tuyến

17
Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010

Tennick Art

New York: Mc Graw Hill , 2011 - (005.54 TEN 2011) - ISBN9780071746854

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Numerical recipes : the art of scientific computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical recipes : the art of scientific computing

Press William H

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2007. - (518.0285 NUM 2007) - ISBN0521880688 (hbk.);ISBN9780521880688 (hbk.);ISBN9780521884075 (hdk. with source code CD ROM);ISBN0521884071 (hdk. with source code CD ROM);ISBN9780521706858 (source code CD ROM);ISBN0521706858 (source code CD ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
MATLAB : the language of technical computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MATLAB : the language of technical computing

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21024

Truy cập trực tuyến

20
Partial differential equation toolbox for use with MATLAB : user's guide.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial differential equation toolbox for use with MATLAB : user's guide.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20228

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 41.585  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (125)
 2. 1960đến1973  (1.730)
 3. 1974đến1987  (4.067)
 4. 1988đến2002  (9.950)
 5. Sau 2002  (25.036)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (27.662)
 2. Spanish  (341)
 3. Catalan  (215)
 4. German  (101)
 5. Portuguese  (64)
 6. Japanese  (40)
 7. French  (35)
 8. Chinese  (28)
 9. Polish  (6)
 10. Norwegian  (5)
 11. Russian  (4)
 12. Persian  (4)
 13. Dutch  (3)
 14. Vietnamese  (3)
 15. Maori  (3)
 16. Lithuanian  (2)
 17. Czech  (2)
 18. Turkish  (2)
 19. Ukrainian  (2)
 20. Arabic  (1)
 21. Italian  (1)
 22. Korean  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Cole, Jedd
 3. Stawarczyk, Bogna
 4. Cuocci, Corrado
 5. Altomare, Angela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...