skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.312.490  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perfect phrases for creativity and innovation hundreds of ready to use phrases for breakthrough thinking inventive problem solving and team collaboration

Eriksen Karen

McGraw Hill; 2012 - (658.45)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of communication P R and leadership

Piperopoulos Georgios P

Bookboon; 2013 - (658.425)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research methods in intercultural communication a practical guide edited by Zhu Hua

Malden MA Wiley Blackwell 2016; 2016

Truy cập trực tuyến

4
Research methods in intercultural communication : a practical guide / edited by Zhu Hua.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research methods in intercultural communication : a practical guide / edited by Zhu Hua.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61865

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating

Taylor Anita

New Jersey : Prentice Hall, 1989 - (001 COM 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Grid Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grid Computing

Gorlatch, Sergei; Fragopoulou, Paraskevi; Priol, Thierry

978-0-387-09456-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26554

Truy cập trực tuyến

7
Data Warehousing and Knowledge Discovery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Warehousing and Knowledge Discovery

Song, Il-Yeol; Eder, Johann; Nguyen, Tho Manh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25435

Truy cập trực tuyến

8
GeoSensor Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GeoSensor Networks

Nittel, Silvia; Labrinidis, Alexandros; Stefanidis, Anthony

978-3-540-79995-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26511

Truy cập trực tuyến

9
Managing Large-Scale Service Deployment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Large-Scale Service Deployment

Turck, Filip De; Kellerer, Wolfgang; Kormentzas, George

978-3-540-85999-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25690

Truy cập trực tuyến

10
Methods and Tools for Collaborative Networked Organizations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and Tools for Collaborative Networked Organizations

Camarinha-Matos, Luis M.; Afsarmanesh, Hamideh; Ollus, Martin

978-0-387-79423-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26163

Truy cập trực tuyến

11
Distributed Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Computing

Taubenfeld, Gadi

978-3-540-87778-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25907

Truy cập trực tuyến

12
Formal Methods for Open Object-Based Distributed Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Open Object-Based Distributed Systems

Barthe, Gilles

978-3-540-68862-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26372

Truy cập trực tuyến

13
Applications and Theory of Petri Nets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications and Theory of Petri Nets

van Hee, Kees; Valk, Rüdiger

978-3-540-68745-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26071

Truy cập trực tuyến

14
Home Networking
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home Networking

Al Agha, Khaldoun; Carcelle, Xavier; Pujolle, Guy

978-1-4419-4580-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26658

Truy cập trực tuyến

15
High-Performance Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Performance Computing

Labarta, Jesus; Joe, Kazuki; Sato, Toshinori

978-3-540-77703-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26653

Truy cập trực tuyến

16
End-to-End Quality of Service Over Heterogeneous Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-to-End Quality of Service Over Heterogeneous Networks

Diaz, M.; Gabeiras, J.E.; Staub, Th.

978-3-642-09799-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26224

Truy cập trực tuyến

17
ECOOP 2008 - Object-Oriented Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECOOP 2008 - Object-Oriented Programming

Vitek, Jan

978-3-540-70591-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26005

Truy cập trực tuyến

18
Do-All Computing in Distributed Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do-All Computing in Distributed Systems

Georgiou, Chryssis

978-0-387-30918-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25945

Truy cập trực tuyến

19
A Practical Programming Model for the Multi-Core Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Programming Model for the Multi-Core Era

Chapman, B.; Zheng, W.; Gao, G.R.; Sato, M.; Ayguadé, E.; Wang, D.

978-3-540-69302-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25704

Truy cập trực tuyến

20
Smart Homes and Health Telematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Homes and Health Telematics

Helal, Sumi; Mitra, Simanta; Wong, Johnny; Chang, Carl K.; Mokhtari, Mounir

978-3-540-69914-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29921

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 9.312.490  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (91.845)
 2. 1957đến1972  (104.251)
 3. 1973đến1988  (651.173)
 4. 1989đến2005  (2.397.419)
 5. Sau 2005  (6.042.096)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.317.899)
 2. French  (1.580.502)
 3. Chinese  (1.300.243)
 4. German  (1.064.038)
 5. Korean  (477.140)
 6. Japanese  (345.875)
 7. Spanish  (85.681)
 8. Russian  (59.652)
 9. Portuguese  (55.064)
 10. Swedish  (36.019)
 11. Finnish  (23.034)
 12. Italian  (15.314)
 13. Danish  (14.581)
 14. Norwegian  (14.007)
 15. Dutch  (13.891)
 16. Polish  (5.028)
 17. Czech  (3.812)
 18. Hungarian  (2.930)
 19. Turkish  (2.497)
 20. Hebrew  (2.497)
 21. Ukrainian  (1.866)
 22. Romanian  (1.185)
 23. Greek  (785)
 24. Undetermined  (609)
 25. Arabic  (293)
 26. Slovak  (210)
 27. Persian  (168)
 28. Lithuanian  (89)
 29. Vietnamese  (67)
 30. Slovenian  (67)
 31. Serbo-Croatian  (61)
 32. Icelandic  (18)
 33. Macedonian  (8)
 34. Basque  (5)
 35. Thai  (4)
 36. Armenian  (2)
 37. Maori  (2)
 38. Amharic  (1)
 39. Welsh  (1)
 40. Hindi  (1)
 41. Samoan  (1)
 42. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. van Dulmen, Sandra
 2. Roter, Debra
 3. Finset, Arnstein
 4. Street, Richard L.
 5. Beach, Mary Catherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...