skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 535.644  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monnaire prix et change

Aftalion A.

P. : Recucil sirey , 1937

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Paris

Labbé P.

P. : Au Siège de la Societé , 1915

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revue d'Economie politique

Lutfalla G.

P. : Recuil Sirey , 1952

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Produits coloniaux

Capus G.; Bois D

P. : Armand Colin , 1912

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Computer Security - ESORICS 2008: 13th European Symposium on Research in Computer Security, Málaga, Spain, October 6-8, 2008. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science / Security and Cryptology)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Security - ESORICS 2008: 13th European Symposium on Research in Computer Security, Málaga, Spain, October 6-8, 2008. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science / Security and Cryptology)

Jajodia, Sushil; Lopez, Javier

3540883126; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27870

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

IS control journal

ISSN1526-7407

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning circuits

ISSN1559-775X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Management and Development

ISSN1676-4056

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poder hispanic

ISSN2156-5139

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFZ. Allgemeine Fleischer-Zeitung

ISSN0170-9828

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Savvy

ISSN0194-2581

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adweek

ISSN0199-2864

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wiley not-for-profit GAAP ... for Windows

ISSN1948-1748

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management solutions

ISSN0889-0226

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data management

ISSN0148-5431

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern office procedures

ISSN0026-8208

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial marketing

ISSN0019-8498

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Personnel administrator

ISSN0031-5729

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudios migratorios latinoamericanos

ISSN0326-7458

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Africa

ISSN0044-6475

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 535.644  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (63.247)
 2. 1957đến1972  (24.180)
 3. 1973đến1988  (46.932)
 4. 1989đến2005  (106.969)
 5. Sau 2005  (288.403)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (473.817)
 2. French  (10.554)
 3. German  (2.122)
 4. Spanish  (1.660)
 5. Ukrainian  (974)
 6. Portuguese  (887)
 7. Korean  (499)
 8. Italian  (417)
 9. Czech  (305)
 10. Japanese  (288)
 11. Dutch  (283)
 12. Chinese  (196)
 13. Russian  (103)
 14. Turkish  (99)
 15. Polish  (92)
 16. Indonesian  (70)
 17. Norwegian  (63)
 18. Slovak  (54)
 19. Danish  (51)
 20. Hungarian  (48)
 21. Lithuanian  (38)
 22. Romanian  (36)
 23. Arabic  (35)
 24. Persian  (35)
 25. Greek  (33)
 26. Finnish  (28)
 27. Basque  (12)
 28. Vietnamese  (11)
 29. Afrikaans  (9)
 30. Maori  (3)
 31. Icelandic  (2)
 32. Hebrew  (2)
 33. Germanic (Other)  (1)
 34. Malay  (1)
 35. English, Middle (1100-1500)  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Kaiser, Jocelyn
 3. Mervis, Jeffrey
 4. Hess, Thomas
 5. Mervis, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...