skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 19.342  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A path to combinatorics for undergraduates Counting strategies

Andreescu Titu; Feng Zuming

Springer; 2004 - (511.6)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of discrete and combinatorial mathematics

CRC Press; 2018 - (511.6 HAN 2018)

Truy cập trực tuyến

3
Combinatorial Materials Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combinatorial Materials Science

Balaji, Narasimhan; Surya, K. Mallapragada; Marc, D. Porter

9780470140468; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31251

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pearls of discrete mathematics

Erickson Martin J 1963

CRC Press; 2010 - (511 ERI 2010)

Truy cập trực tuyến

5
Handbook of graphs and networks : from the genome to the internet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of graphs and networks : from the genome to the internet

Bornholdt Stefan; Schuster Heinz Georg

Weinheim : Wiley-VCH, c2003. - (511 HAN 2003) - ISBN3527403361

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Discrete mathematics : applied combinatorics and graph theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics : applied combinatorics and graph theory

Townsend Michael

Menlo Park, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1987. - (510 TOW 1987) - ISBN0805393552

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Mathematical problems and proofs combinatorics, number theory, and geometry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical problems and proofs combinatorics, number theory, and geometry

Kisačanin Branislav

New York : Kluwer Academic pub., ©2002 - ISBN030646963;ISBN9780306469633

Truy cập trực tuyến

8
Handbook of discrete and combinatorial mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of discrete and combinatorial mathematics

Kenneth H. Rosen; John G. Michaels

0849301491; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19872

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Formal Languages Volume 2

Rozenberg A Salomaa

Springer Berlin Heidelberg; 1997 - (005.1 ROZ 1997)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combinatorial algorithms for computers and calculators 2d ed

Nijenhuis Albert Wilf Herbert S

Academic Press; 1978 - (511 NIJ 1978)

Truy cập trực tuyến

11
Introductory combinatorics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory combinatorics

Brualdi Richard A.

Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2010 - ISBN9787111265252;ISBN9780136020400 (hbk. : alk. paper);ISBN0136020402 (hbk. : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

12
The Stanford GraphBase : a platform for combinatorial computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Stanford GraphBase : a platform for combinatorial computing

Knuth Donald Ervin

New York, N.Y. : ACM Press ; Reading, Mass. : Addison-Wesley, ©1993. - (511 KNU 1993) - ISBN0201542757

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The combinatorial assignment problem: approximate competitive equilibrium from equal incomes.(Author abstract)(Report)

Budish, Eric

Journal of Political Economy, Dec, 2011, Vol.119(6), p.1061(43) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical analysis and solutions for multi-objective line-cell conversion problem.(Report)(Author abstract)

Yu, Yang ; Tang, Jiafu ; Gong, Jun ; Yin, Yong ; Kaku, Ikou

European Journal of Operational Research, July 16, 2014, Vol.236(2), p.774(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combinatorial auctions: theory, experiments, and practice

Vangerven, Bart;

4OR, Dec 2018, Vol.16(4), pp.441-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16194500 ; E-ISSN: 16142411 ; DOI: 10.1007/s10288-018-0375-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special issue on: robust combinatorial optimization

Poss, Michael

EURO Journal on Computational Optimization, Sep 2018, Vol.6(3), pp.207-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21924406 ; E-ISSN: 21924414 ; DOI: 10.1007/s13675-018-0102-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial for the special issue on metaheuristics for combinatorial optimization

Hu, Bin ; Chicano, Francisco

Journal of Heuristics, Jun 2018, Vol.24(3), pp.239-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13811231 ; E-ISSN: 15729397 ; DOI: 10.1007/s10732-017-9352-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Special Issue on “Combinatorial Algorithms” (IWOCA 2016)

Mäkinen, Veli ; Puglisi, Simon

Theory of Computing Systems, Aug 2018, Vol.62(6), pp.1349-1350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14324350 ; E-ISSN: 1433-0490 ; DOI: 10.1007/s00224-018-9861-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A combinatorial approach to materials discovery

Xiang, X. - D. ; Sun, Xiaodong ; Briceno, Gabriel ; Lou, Yulin ; Wang, Kai - An ; Chang, Hauyee ; Wallace - Freedman, William G. ; Chen, Sung - Wei ; Schultz, Peter G.

Science, June 23, 1995, Vol.268(5218), p.1738(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalability of using Restricted Boltzmann Machines for combinatorial optimization.(Author abstract)

Probst, Malte ; Rothlauf, Franz ; Grahl, Jorn

European Journal of Operational Research, Jan 16, 2017, Vol.256(2), p.368(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2016.06.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 19.342  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (217)
 2. 1964đến1977  (678)
 3. 1978đến1991  (399)
 4. 1992đến2006  (2.616)
 5. Sau 2006  (15.326)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.277)
 2. French  (20)
 3. Spanish  (16)
 4. Japanese  (10)
 5. Portuguese  (9)
 6. Norwegian  (5)
 7. Russian  (4)
 8. Chinese  (2)
 9. German  (1)
 10. Romanian  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Larsson, Urban
 2. Kim, Taekyun
 3. Zeilberger, Doron
 4. Elizalde, Sergi
 5. Kitaev, Sergey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...