skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 371.551  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Restoration of machine-components wear resistance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restoration of machine-components wear resistance

Ivanov, V.P.; Kastriuk, A.P.

Ivanov, V.P., Kastriuk, A.P. (2011). Restoration of machine-components wear resistance. VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Vol. 27, No. 1, 29-35; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56492

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions

ISSN1476-4865

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paint & Coatings Industry

ISSN0884-3848

Truy cập trực tuyến

4
Novel copper doped Halloysite Nano Tube/silver-poly(pyrrole-co-3,4-ethylenedioxythiophene) dual layer coatings on low nickel stainless steel for anti-corrosion applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel copper doped Halloysite Nano Tube/silver-poly(pyrrole-co-3,4-ethylenedioxythiophene) dual layer coatings on low nickel stainless steel for anti-corrosion applications

Karthikeyan, Palanisamy; Sathishkumar, Saravanan; Pandian, Kannaiyan; Mitu, Liviu; Rajavel, Rangappan

Karthikeyan, P. et al. (2018). Novel copper doped Halloysite Nano Tube/silver-poly(pyrrole-co-3,4-ethylenedioxythiophene) dual layer coatings on low nickel stainless steel for anti-corrosion applications. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 3(1), 59-67.; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62844; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2017.12.003

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing of metallic and inorganic coatings /edited by Willam B.Harding, Allied Signal, George A.Di Bari

BariGeorge A.Di; HardingWillam B; SignalAllied

Philadelphia, PA. : ASTM, 1987 - (667.9 TES 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Incorporation of Fe3O4/CNTs nanocomposite in an epoxy coating for corrosion protection of carbon steel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporation of Fe3O4/CNTs nanocomposite in an epoxy coating for corrosion protection of carbon steel

Gia Vu, Pham; Anh Truc, Trinh; Xuan Hang, To Thi; Thuy Duong, Nguyen; Thu Trang, Nguyen; Xuan Hoan, Nguyen

Scopus; 20436262; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/5/3/035016/meta; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33004

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

JCT coatingstech

ISSN1547-0083

Truy cập trực tuyến

8
Modern surface technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern surface technology

Bach Friedrich-Wilhelm editor; Laarmann Andreas editor; Nakhosteen C. Benjamin Translator; Wenz Thomas editor

Weinheim : Willey-VCH, 2006 - (667 MOD 2006) - ISBN3527315322

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Thermal Spray Technology

ISSN1059-9630

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Coatings Technology and Research

ISSN1547-0091

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress in organic coatings

ISSN0300-9440

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focus on Powder Coatings

ISSN1364-5439

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection and use of wear tests for coatings

Bayer R.G. Editor

Philadelphia : American Society for Testing and Materials, c1982 - (621.89 SEL 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Quantitative characterization and performance of porous implants for hard tissue applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative characterization and performance of porous implants for hard tissue applications

Lemons Jack E. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1987 - (617.4 QUA 1987) - ISBN0803109652

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Effect of surface coatings and treatments on wear
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of surface coatings and treatments on wear

Bahadur Shyam Editor

West Conshohocken, PA : ASTM, 1996 - (620.1 EFF 1996) - ISBN0803120362

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Painting of steel bridges and other structures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Painting of steel bridges and other structures

Hare Clive H.

New York : Van Nostrand Reinhold, 1990 - New York : Van Nostrand neinhold , 1990 - (624.2 HAR 1990) - ISBN0442234996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICS cleaning specialist

ISSN1522-4708

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Electrochemical Society Interface

ISSN1064-8208

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulzer technical review

ISSN0039-4912

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasmas and Polymers

ISSN1084-0184

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 371.551  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (9.728)
 2. 1959đến1973  (16.817)
 3. 1974đến1988  (53.443)
 4. 1989đến2004  (75.622)
 5. Sau 2004  (213.780)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (321.927)
 2. Chinese  (37.546)
 3. French  (33.633)
 4. German  (30.672)
 5. Korean  (10.281)
 6. Japanese  (9.182)
 7. Spanish  (3.951)
 8. Russian  (3.694)
 9. Portuguese  (2.208)
 10. Italian  (1.233)
 11. Dutch  (1.161)
 12. Norwegian  (562)
 13. Polish  (507)
 14. Danish  (481)
 15. Finnish  (459)
 16. Romanian  (436)
 17. Czech  (187)
 18. Ukrainian  (164)
 19. Hungarian  (98)
 20. Turkish  (95)
 21. Hebrew  (29)
 22. Greek  (16)
 23. Lithuanian  (14)
 24. Persian  (13)
 25. Arabic  (8)
 26. Slovak  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Liu, Y.
 3. Wang, Fuhui
 4. Cavaleiro, A.
 5. Mitterer, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...