skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient technologies for worldwide clean water supply

Macedonio, F ; Drioli, E ; Gusev, A.A ; Bardow, A ; Semiat, R ; Kurihara, M

Chemical Engineering & Processing: Process Intensification, 2012, Vol.51, pp.2-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0255-2701 ; E-ISSN: 1873-3204 ; DOI: 10.1016/j.cep.2011.09.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLC memory attack detection and response in a clean water supply system

Robles-Durazno, Andres ; Moradpoor, Naghmeh ; Mcwhinnie, James ; Russell, Gordon ; Maneru-Marin, Inaki

International Journal of Critical Infrastructure Protection, September 2019, Vol.26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-5482 ; E-ISSN: 2212-2087 ; DOI: 10.1016/j.ijcip.2019.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Romania - Functional Review : Environment, Water and Forestry, Volume 1. Main Report
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romania - Functional Review : Environment, Water and Forestry, Volume 1. Main Report

World Bank

Toàn văn sẵn có

4
Zambia - Public Expenditure Review : Resource Allocations and Financial Flows in the Water Sector in Zambia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zambia - Public Expenditure Review : Resource Allocations and Financial Flows in the Water Sector in Zambia

World Bank

Public expenditure review (PER)

Toàn văn sẵn có

5
Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 2. Appendixes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 2. Appendixes

Independent Evaluation Group

IEG Study Series

ISBN: 9780821383933 ; ISBN: 0821383930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Water and Development : World Bank Support, 1997-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and Development : World Bank Support, 1997-2007

World Bank

IEG Fast Track Brief

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nicaragua : The Cost of Inadequate Sanitation

Larsen, Bjorn

Water and Sanitation Program

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case Study on Sustainability of Rural Sanitation Marketing in Vietname

Sijbesma, Christine ; Truong, Truong Xuan ; Devine, Jacqueline

Water and sanitation program technical paper

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marching Together with a Citywide Sanitation Strategy

World Bank

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Pro-Poor Policies Increase Water Coverage? An Analysis of Service Delivery in Kampala's Informal Settlements

World Bank

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valuing Access to Water : A Spatial Hedonic Approach Applied to Indian Cities

Anselin, Luc ; Lozano-Gracia, Nancy ; Deichmann, Uwe ; Lall, Somik

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (3)
 4. 2011đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tài nguyên văn bản  (5)
 2. Sách  (4)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Semiat, R.
 3. Maneru-Marin, Inaki
 4. Bardow, A.
 5. Mcwhinnie, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...