skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Public and Its Affective Problems

Clarke, Lynn

Philosophy and Rhetoric, 2012, Vol.45(4), pp.376-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-8213 ; E-ISSN: 1527-2079

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escalated aggression in interpopulation brook trout dyads: evidence for behavioural divergence

Dunbrack, Robert ; Clarke, Lynn

Canadian Journal of Zoology (Revue canadienne de zoologie), 2003, Vol.81(5), pp.911-915 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4301 ; E-ISSN: 1480-3283 ; DOI: 10.1139/z03-073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talk About Talk: Promises, Risks, and a Proposition Out of Nommo

Clarke, Lynn

The Journal of Speculative Philosophy, 2004, Vol.18(4), pp.317-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-625X ; E-ISSN: 1527-9383

Toàn văn sẵn có

4
Talk About Talk: Promises, Risks, and a Proposition Out of Nommo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talk About Talk: Promises, Risks, and a Proposition Out of Nommo

Clarke, Lynn

The Journal of Speculative Philosophy, 2004, Vol.18(4), pp.317-325 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1527-9383 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jsp.2004.0028

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liars and Ghosts in the House of Congres: Frank's ad Hominem Arguments in the Case Against Doma

Clarke, Lynn E

Argumentation and Advocacy, 01 March 2000, Vol.36(4), pp.196-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8533 ; E-ISSN: 2576-8476 ; DOI: 10.1080/00028533.2000.11951649

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human liver folylpolyglutamate synthetase: Biochemical characterization and interactions with folates and folate antagonists

Clarke, Lynn ; Waxman, David J

Archives of Biochemistry and Biophysics, 1987, Vol.256(2), pp.585-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9861 ; E-ISSN: 1096-0384 ; DOI: 10.1016/0003-9861(87)90616-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The F Word; Vol. 17, No. 01 Spring 2007

Women'S And Gender Studies ; Garland - Thomson, Rosemarie ; Casper, Monica J. ; Bush, Reagan ; Sharma, Shubhra ; Ackerly, Brooke A. ; Campbell, Karen ; Baker, Houston A. ; Clarke, Lynn; Seymour, Nicole ; Sharma, Shubhra

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Reality: Definitions and the Politics of Meaning.(Book Review)

Clarke, Lynn

Argumentation and Advocacy, Wntr, 2004, Vol.40(3), p.197(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-1431

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Owen, A. Susan ; Clarke, Lynn ; Jensen, Robin E ; Johnstone, Christopher Lyle ; Hegde, Radha S

Argumentation and Advocacy, 01 January 2004, Vol.40(3), pp.195-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8533 ; E-ISSN: 2576-8476 ; DOI: 10.1080/00028533.2004.11821607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2002  (1)
 3. 2003đến2003  (1)
 4. 2004đến2007  (5)
 5. Sau 2007  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clarke, Lynn
 2. Clarke, L
 3. Hegde, Radha S
 4. Owen, A. Susan
 5. Campbell, Karen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...