skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Note on the velocity and related fields of steady irrotational two-dimensional surface gravity waves
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Note on the velocity and related fields of steady irrotational two-dimensional surface gravity waves

Clamond, D.

Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 04/13/2012, Vol.370(1964), pp.1572-1586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-503X ; E-ISSN: 1471-2962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0470

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Serre-type Equations in Deep Water
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serre-type Equations in Deep Water

Dutykh, D. ; Clamond, D. ; Chhay, M.; Ibragimov, R. ; Vougalter, V.

Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 2017, Vol.12(1), pp.23-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1760-6101 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1051/mmnp/201712103

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume and pseudo-spectral schemes for the fully nonlinear 1D Serre equations

Dutykh, D. ; Clamond, D. ; Milewski, P. ; Mitsotakis, D.

Dutykh, D., Clamond, D., Milewski, P. and Mitsotakis, D., 2013. Finite volume and pseudo-spectral schemes for the fully nonlinear 1D Serre equations. European Journal of Applied Mathematics, 24 (5), pp. 761-787.

DOI: 10.1017/S0956792513000168

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction between a stokes wave packet and a solitary wave

Clamond, D ; Germain, J.P

European Journal of Mechanics / B Fluids, 1999, Vol.18(1), pp.67-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-7546 ; E-ISSN: 1873-7390 ; DOI: 10.1016/S0997-7546(99)80006-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword to the special issue on nonlinear waves over variable bathymetry

Athanassoulis, G ; Benoit, Michel ; Clamond, D ; Grilli, S; Benoit, Michel (Editor)

Journal of Ocean Engineering and Marine Energy, November 2019, Vol.5(4), pp.307-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2198-6444 ; DOI: 10.1007/s40722-019-00158-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Clamond, D
  2. Dutykh, D
  3. Clamond, Didier
  4. Germain, J.P.
  5. Mitsotakis, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...