skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 46.337  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil Revolution and Indigenous Citizenship in Ecuadorian Amazonia

Lu Flora Valdivia Gabriela Silva Néstor L

Palgrave Macmillan; 2017 - (320 LUF 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers of Equality in the Development of EU and US Citizenship

Bierbach Jeremy B

T M C Asser Press; 2017 - (323.6094)

Truy cập trực tuyến

3
Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific

Grossman, David L.; Lee, W. O., 1954-; Kennedy, Kerry J.

978-1-4020-8744-8; 978-1-4020-8745-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27259

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship Democracy and Higher Education in Europe Canada and the USA

Palgrave Macmillan; 2014 - (323.60711)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education for citizenship in Europe  European policies national adaptations and young people's attitudes

Keating Avril

Palgrave Macmillan; 2014 - (323.607104)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extra Territorial Ethnic Politics Discourses and Identities in Hungary

Pogonyi Szabolcs

Palgrave Macmillan; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship as Cultural Flow Structure Agency and Power

Mitra Subrata K

Springer; 2013 - (323.6 MIT 2013)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship Belonging and Intergenerational Relations in African Migration

Palgrave Macmillan; 2012 - (304.8096)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Children’s Citizenship

Cockburn Tom

Palgrave Macmillan; 2013 - (305.2309)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship as Cultural Flow Structure Agency and Power

Springer; 2013 - (323.60954)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship as Cultural Flow Structure Agency and Power

Mitra Subrata K

Springer; 2013 - (323.6 MIT 2013)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Youth civic engagement in a globalized world

Palgrave Macmillan; 2017 - (323.0420835)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European citizenship after Brexit freedom of movement and rights of residence

Mindus Patricia

Palgrave Macmillan; 2017 - (342.2408 5)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial Citizens and Ethnic Migration The Netherlands and Japan in the Age of Globalization

Sharpe Michael O

Palgrave Macmillan; 2014 - (304.8492)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Citizens Public Rituals and Personal Journeys to Citizenship

Byrne  Bridget

Palgrave Macmillan; 2014 - (323.6)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration��and��new��limits��on��citizenship��rights��

Stokes DuPass Nicole

Palgrave Macmillan; 2015 - (323.6)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship in transnational perspective Australia Canada and New Zealand

Mann Jatinder

Palgrave Macmillan; 2017 - (305.4209)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion in Diaspora Cultures of Citizenship

Palgrave Macmillan; 2015 - (306.6)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship belonging and intergenerational relations in African migration

Palgrave Macmillan; 2012 - (304.8096 CIT 2012)

Truy cập trực tuyến

20
Becoming a U.S. Citizen : A Guide to the Law, Exam & Interview
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming a U.S. Citizen : A Guide to the Law, Exam & Interview

Bray Llona JD

New York : NoLo , 2014 - (323.60973 BRA 2014) - ISBN9781413320633

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 46.337  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (539)
 2. 1958đến1972  (277)
 3. 1973đến1987  (774)
 4. 1988đến2003  (5.418)
 5. Sau 2003  (38.996)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Citizenship  (27.306)
 2. Citizenship Education  (4.985)
 3. Education  (3.673)
 4. Democracy  (3.026)
 5. Political Science  (2.677)
 6. Politics  (2.472)
 7. Sociology  (1.980)
 8. Immigrants  (1.883)
 9. Citizens  (1.675)
 10. Law  (1.538)
 11. Economics  (1.100)
 12. Business  (941)
 13. Ethics  (783)
 14. Organizational Citizenship Behavior  (652)
 15. Leadership  (619)
 16. Psychology  (604)
 17. Political participation  (525)
 18. Organizational Behavior  (461)
 19. Asia  (259)
 20. Child welfare  (42)
 21. Study and teaching  (30)
 22. Quyền công dân  (6)
 23. Religious aspects  (3)
 24. Internal  (3)
 25. Hoa Kỳ  (2)
 26. Quyền chính trị  (2)
 27. Xã hội học  (2)
 28. Di cư Châu Phi  (1)
 29. Quan hệ dân tộc  (1)
 30. United States  (1)
 31. Corporations   Social aspects Citizenship Tổng công ty Khía cạnh xã hội Quyền công dân Quyền chính trị Khoa học chính trị  (1)
 32. Political science Citizenship Social aspects History Citizenship Political aspects History Women's rights History SOCIAL SCIENCE Discrimination & Race Relations SOCIAL SCIENCE Minority Studies Citizenship Social aspects Women's rights Social Science Emigration & Immigration History World Political Science General Political Science Civics & Citizenship Migration immigration & emigration General & world history Comparative politics Civil rights & citizenship Globalization Migration World history Comparative politics Citizenship Political Science Globalization Globalization Electronic books History  (1)
 33. Sciences sociales  (1)
 34.  Citizenship  (1)
 35. ��Citizenship  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (36.477)
 2. Spanish  (2.282)
 3. Portuguese  (1.898)
 4. French  (1.140)
 5. German  (638)
 6. Swedish  (350)
 7. Italian  (256)
 8. Danish  (215)
 9. Polish  (185)
 10. Dutch  (183)
 11. Czech  (182)
 12. Greek  (167)
 13. Finnish  (159)
 14. Hungarian  (158)
 15. Romanian  (157)
 16. Korean  (154)
 17. Slovak  (146)
 18. Lithuanian  (145)
 19. Turkish  (69)
 20. Norwegian  (55)
 21. Persian  (53)
 22. Indonesian  (53)
 23. Japanese  (45)
 24. Chinese  (43)
 25. Russian  (35)
 26. Arabic  (19)
 27. Slavic (Other)  (9)
 28. Serbo-Croatian  (4)
 29. Macedonian  (4)
 30. Albanian  (3)
 31. Ukrainian  (2)
 32. Icelandic  (2)
 33. Maori  (2)
 34. Thai  (2)
 35. Vietnamese  (1)
 36. Welsh  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ten Dam, Geert
 2. Kennedy, Kerry J.
 3. Paillé, Pascal
 4. Rego, Arménio
 5. Rowe, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...