skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 779  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDES ET APPAREIL DE CONVERSION D'IMAGES ESTHETIQUEMENT AMELIOREES
METHODS AND APPARATUSES FOR AESTHETICALLY ENHANCED IMAGE CONVERSION

Christie, Greg

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia communication device with touch screen responsive to gestures for controlling, manipulating, and editing of media files

Christie, Greg

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARTUSES FOR RESTORING COLOR AND ENHANCING ELECTRONIC IMAGES

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestures for controlling, manipulating, and editing of media files using touch sensitive devices

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestures for controlling, manipulating, and editing of media files using touch sensitive devices

Christie, Greg

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestures for controlling, manipulating, and editing of media files using touch sensitive devices

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and Apparatuses for Restoring Color and Enhancing Electronic Images

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatuses for aesthetically enhanced image conversion

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestures for Controlling, Manipulating, and Editing of Media Files Using Touch Sensitive Devices

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and appartuses for restoring color and enhancing electronic images

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestures for controlling, manipulating, and editing of media files using touch sensitive devices

Christie, Greg

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatuses for restoring color and enhancing electronic images

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestures for controlling, manipulating. and editing of media files using touch sensitive devices

Christie, Greg

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatuses for aesthetically enhanced image conversion

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestures for controlling, manipulating, and editing of media files using touch sensitive devices

Christie, Greg

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia communication device with touch screen responsive to gestures for controlling, manipulating, and editing of media files

Christie, Greg

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and apparatuses for restoring color and enhancing electronic images

Christie Greg

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestures for controlling, manipulating. and editing of media files using touch sensitive devices

Christie, Greg

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 779  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2008  (211)
 3. 2009đến2011  (251)
 4. 2012đến2015  (211)
 5. Sau 2015  (102)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (742)
 2. French  (164)
 3. German  (99)
 4. Chinese  (64)
 5. Korean  (22)
 6. Japanese  (20)
 7. Spanish  (2)
 8. Polish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Christie Greg
 2. Christie, Greg
 3. Ording Bas
 4. Chaudhri, Imran
 5. Chaudhri Imran

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...