skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supply chain management in the era of the internet of things

Zhou, Li ; Chong, Alain Y.L. ; Ngai, Eric W.T.

International Journal of Production Economics, January 2015, Vol.159, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2014.11.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability perspective on social media sites' adoption in the B2B context

Lacka, Ewelina ; Chong, Alain

Industrial Marketing Management, April 2016, Vol.54, pp.80-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2016.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability perspective on social media sites' adoption in the B2B context

Lacka, Ewelina ; Chong, Alain

Industrial Marketing Management, Apr 2016, Vol.54, p.80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability perspective on social media sites' adoption in the B2B context

Lacka, Ewelina; Chong, Alain

Industrial marketing management : the international journal for industrial and high-tech firms, 2016, pp. 80-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demand chain management: Relationships between external antecedents, web-based integration and service innovation performance

Chong, Alain ; Zhou, Li

International Journal of Production Economics, Aug 2014, Vol.154, p.48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demand chain management: Relationships between external antecedents, web-based integration and service innovation performance

Chong, Alain Yee-Loong ; Zhou, Li

International Journal of Production Economics, 2014, Vol.154, p.48(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical analysis of the determinants of 3G adoption in China

Chong, Alain Yee-Loong ; Ooi, Keng-Boon ; Lin, Binshan ; Bao, Haijun

Computers in Human Behavior [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2011.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical investigation of factors affecting e-collaboration diffusion in SMEs

Chan, Felix T.S. ; Yee-Loong Chong, Alain ; Zhou, Li

International Journal of Production Economics, August 2012, Vol.138(2), pp.329-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2012.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demand chain management: Relationships between external antecedents, web-based integration and service innovation performance

Chong, Alain Yee-Loong ; Zhou, Li

International Journal of Production Economics, August 2014, Vol.154, pp.48-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2014.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demand chain management relationship between external antecedants, web-based integration and service innovation performance

Chong, Alain Yee Loong; Zhou, Li

International journal of production economics, 2014, pp. 48-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of negative word-of-mouth communication using social networking sites

Balaji, M.S. ; Khong, Kok Wei ; Chong, Alain Yee Loong

Information & Management, June 2016, Vol.53(4), pp.528-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; DOI: 10.1016/j.im.2015.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the stimulators of the behavioral intention to use mobile entertainment: Does gender really matter?

Leong, Lai-Ying ; Ooi, Keng-Boon ; Chong, Alain Yee-Loong ; Lin, Binshan

Computers in Human Behavior, September 2013, Vol.29(5), pp.2109-2121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2013.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special issue: Supply chain management in the era of the internet of things

Zhou, Li; Chong, Alain Y. L ; Ngai, Eric W. T

International journal of production economics, 2015, pp. 1-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting RFID adoption in healthcare supply chain from the perspectives of users

Chong, Alain ; Liu, Martin ; Luo, Jun ; Keng-Boon, Ooi

International Journal of Production Economics, Jan 2015, Vol.159, p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Supply chain management in the era of the internet of things

Zhou, Li; Chong, Alain Y. L ; Ngai, Eric W. T

International journal of production economics, 2015, pp. 1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the determinants of consumers' m-commerce usage activities

Chan, Felix T.S ; Yee-Loong Chong, Alain

Online Information Review, 14 June 2013, Vol.37(3), pp.443-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-01-2012-0012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile commerce usage activities: The roles of demographic and motivation variables

Chong, Alain Yee-Loong

Technological Forecasting & Social Change, September 2013, Vol.80(7), pp.1350-1359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-1625 ; DOI: 10.1016/j.techfore.2012.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of supply chain management on technological innovation the mediating role of guanxi

Lee, Voon - Hsien; Ooi, Keng - Boon ; Chong, Alain Yee Loong ; Sohal, Amrik S

International journal of production economics, 2018, pp. 15-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting RFID adoption in healthcare supply chain from the perspectives of users

Yee-Loong Chong, Alain ; Liu, Martin J. ; Luo, Jun ; Keng-Boon, Ooi

International Journal of Production Economics, January 2015, Vol.159, pp.66-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2014.09.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of supply chain management on technological innovation: The mediating role of guanxi

Lee, Voon-Hsien ; Ooi, Keng-Boon ; Chong, Alain Yee-Loong ; Sohal, Amrik

International Journal of Production Economics, November 2018, Vol.205, pp.15-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2018.08.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (83)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (8)
 2. 2011đến2012  (11)
 3. 2013đến2014  (29)
 4. 2015đến2017  (28)
 5. Sau 2017  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (83)
 2. Book Chapters  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chong, Alain
 2. Chong, Alain-Yee-Loong
 3. Chong, Ayl
 4. Chong, A.Y.-L.
 5. Chong, Alain Yee - Loong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...