skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 174.931  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The ecological era and classical Chinese naturalism : a case study of Tao Yuanming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecological era and classical Chinese naturalism : a case study of Tao Yuanming

Lu, Shuyuan

9789811017841; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32542

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecological era and classical Chinese naturalism a case study of Tao Yuanming

Lu Shuyuan

Singapore Springer c2017; 2017

Truy cập trực tuyến

3
Chinese History and Literature : Collection of Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese History and Literature : Collection of Studies

Průšek, Jaroslav

9789401033350; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32526

Truy cập trực tuyến

4
Arabic and Chinese Handwriting Recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabic and Chinese Handwriting Recognition

Doermann, David; Jaeger, Stefan

978-3-540-78198-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24961

Truy cập trực tuyến

5
Political Science and Chinese Political Studies : The State of the Field
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Science and Chinese Political Studies : The State of the Field

Guo, Sujian

9783642295904; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32211

Truy cập trực tuyến

6
A Study of the Stability of Contemporary Rural Chinese Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of the Stability of Contemporary Rural Chinese Society

Ying, Xing

9783642364006; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32210

Truy cập trực tuyến

7
Chinese astrology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese astrology

Carus Paul

La Salle, Illinois : Open Court, 1989 - (133.5 CAR 1989) - ISBN0875481558

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Modernity and the Individual Psyche

Kipnis Andrew B

Palgrave Macmillan; 2012 - (155.82)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉字学概论 Han zi xue gai lun

张玉金 1958  ; 张玉金; 夏中华著;  夏中华; Yujin Zhang; Zhonghua Xia

广西敎育出版社  Nanning Shi Guangxi jiao yu chu ban she; 2001 - (495.1 YUJ 2001)

Truy cập trực tuyến

10
Effectiveness of the Global Banking System in 2010 - A Data Envolopment Analysis Approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of the Global Banking System in 2010 - A Data Envolopment Analysis Approach

Ngo, Dang Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13242

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encoding and decoding of emotional speech a cross cultural and multimodal study between Chinese and Japanese Aijun Li

Li Aijun

Heidelberg Springer 2015; 2015

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided languages diglossia translation and the rise of modernity in Japan China and the Slavic world

Springer; 2014 - (418/.02)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The globalization of Chinese propaganda international power and domestic political cohesion

Edney Kingsley

Palgrave Macmillan; 2014 - (320.51014)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fisherman's revenge : A Peking opera

Peking : Foreign languages , 1956 - (782.100951 FIS 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The great thoughts of China : 3,000 years of wisdom that shaped a civilization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The great thoughts of China : 3,000 years of wisdom that shaped a civilization

Congjie Liang; Lappin Todd; Todd Lappin edited by

New York : Wiley, c1996. - (082 CON 1996) - ISBN0471027510 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
$1!04K7o'V5':`!9%'[`!3,(B<br>&#20013;&#22283;&#34277;&#23416;&#22823;&#36781;&#20856; = Chinese pharmacy dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

$1!04K7o'V5':`!9%'[`!3,(B
中國藥學大辭典 = Chinese pharmacy dictionary

$1i!T!04K7o'V5':`!9%'[`!3,i!U'Q[!9f'CZ(B; &quot Zhongguo yao xue da ci dian&quot bian wei hui.

Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 2010. - (615 TUĐ 2010) - ISBN9787117123358;ISBN7117123354

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Chinese language pattern and speech processing

World Scientific; 1988 - (006.454 INT 1988)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational studies of the most frequent Chinese words and sounds

Suen Ching Y

World Scientific; 1986 - (495.1/028/5)

Truy cập trực tuyến

19
&#20013;&#22283;&#32147;&#23416;&#30456;&#38364;&#30740;&#31350;&#21338;&#30889;&#22763;&#35542;&#25991;&#30446;&#37636; : (1978-2007)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

中國經學相關研究博碩士論文目錄 : (1978-2007)

林慶彰; 蔣秋華; 陳亦伶

臺北市 : 萬卷樓, 2009. - (895.1 DAN 2009) - ISBN957739650X;ISBN9789577396501

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Involuntary excess reserves, the reserve requirements and credit rationing in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involuntary excess reserves, the reserve requirements and credit rationing in China

Vu, Hong Thai Nguyen; Boateng, Agyenim; Newton, David

ISIKNOWLEDGE; 0003-6846; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2014.995362?journalCode=raec20; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33078

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 174.931  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (4.029)
 2. 1956đến1971  (649)
 3. 1972đến1987  (2.965)
 4. 1988đến2004  (23.627)
 5. Sau 2004  (128.103)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (126.570)
 2. Chinese  (5.196)
 3. Japanese  (2.241)
 4. Korean  (838)
 5. French  (584)
 6. Spanish  (501)
 7. German  (387)
 8. Portuguese  (298)
 9. Russian  (122)
 10. Italian  (89)
 11. Czech  (87)
 12. Polish  (22)
 13. Norwegian  (14)
 14. Turkish  (14)
 15. Arabic  (10)
 16. Slovak  (9)
 17. Romanian  (9)
 18. Dutch  (9)
 19. Persian  (7)
 20. Ukrainian  (6)
 21. Danish  (6)
 22. Vietnamese  (4)
 23. Lithuanian  (3)
 24. Hungarian  (2)
 25. Greek  (2)
 26. Thai  (1)
 27. Finnish  (1)
 28. Serbo-Croatian  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y
 2. Li, X.
 3. Wang, Wei
 4. Li, Wei
 5. Wang, Li

theo chủ đề:

 1. China
 2. Chinese
 3. Humans
 4. Medicine
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...