skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
魏晉南北朝佛教地理稿
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

魏晉南北朝佛教地理稿

Lý Khải Văn biên soạn; Zhong yang yan jiu yuan. li shi yu yan yan jiu suo.

臺北市 : 中硏院史語所, 2005[民94] - (228 BAN 2005) - ISBN9860016054

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Founders of the Field: China Introduction

Liu, Siyuan

Asian Theatre Journal, 2011, Vol.28(2), pp.409-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-5457 ; E-ISSN: 1527-2109

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colin Mackerras

Liu, Siyuan

Asian Theatre Journal, 2011, Vol.28(2), pp.426-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-5457 ; E-ISSN: 1527-2109

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global View of History in China

Xincheng, Liu

Journal of World History, 2012, Vol.23(3), pp.491-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-6007 ; E-ISSN: 1527-8050

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A. C. Scott

Liu, Siyuan

Asian Theatre Journal, 2011, Vol.28(2), pp.414-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-5457 ; E-ISSN: 1527-2109

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Common Civilization: G. Lowes Dickinson, China, and Global Humanism

Tong, Q. S

Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée, 2014, Vol.41(2), pp.156-173

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encountering the World: China and Its Other(s) in Historical Narratives, 1949-89

Wang, Q. Edward

Journal of World History, 2003, Vol.14(3), pp.327-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-6007 ; E-ISSN: 1527-8050

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truthfulness at Dawn, Truthfulness at Night: Reflections on a Common Striving in Chinese and Jewish Traditions

Schwarcz, Vera

Journal of World History, 2008, Vol.19(4), pp.403-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-6007 ; E-ISSN: 1527-8050

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History, Space, and Ethnicity: The Chinese Worldview

Wang, Q. Edward

Journal of World History, 1999, Vol.10(2), pp.285-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-6007 ; E-ISSN: 1527-8050

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond East and West: Antiquarianism, Evidential Learning, and Global Trends in Historical Study

Wang, Q. Edward

Journal of World History, 2008, Vol.19(4), pp.489-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-6007 ; E-ISSN: 1527-8050

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Trends in the Historiography of Christianity in China

The Catholic Historical Review, 1997, Vol.83(4), pp.573-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-8080 ; E-ISSN: 1534-0708

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and the Ideal of Order in John Webb's An Historical Essay....

Ramsey, Rachel

Journal of the History of Ideas, 2001, Vol.62(3), pp.483-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5037 ; E-ISSN: 1086-3222

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China-Japan War, 1931-1945

Gordon, David M

The Journal of Military History, 2006, Vol.70(1), pp.137-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0899-3718 ; E-ISSN: 1543-7795

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chinese Model: The "Ideal Universe" in Yü-Kung

Wang, Yishou, --

Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers, 1970, Vol.32, pp.167-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-9628 ; E-ISSN: 1551-3211

Toàn văn sẵn có

15
Shi tong xiao fan: [4 juan, juan shou
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shi tong xiao fan: [4 juan, juan shou

Liu, Zhiji; Ji, Yun

v.1-4

Toàn văn sẵn có

16
Shi tong xiao fan: [4 juan]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shi tong xiao fan: [4 juan]

Ji, Yun ; Pu, Qilong

Toàn văn sẵn có

17
Shi xu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shi xu

Huang, Zhao

Toàn văn sẵn có

18
Wen shi tong yi
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wen shi tong yi

Zhang, Xuecheng

v.1-5

Toàn văn sẵn có

19
Republican China =: Min kuo - v.20-21 1994-1996
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republican China =: Min kuo - v.20-21 1994-1996

University of Illinois At Urbana-Champaign ; Maney Publishing ; Ingentaconnect (Online Service)

Toàn văn sẵn có

20
Republican China =: Min kuo - v.20:1 1994
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republican China =: Min kuo - v.20:1 1994

University of Illinois At Urbana-Champaign ; Maney Publishing ; Ingentaconnect (Online Service)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (8)
 2. 1985đến1997  (5)
 3. 1998đến2002  (6)
 4. 2003đến2011  (12)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Bình xét khoa học  (9)
 3. Sách  (7)
 4. Tạp chí  (4)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Siyuan
 2. Wang, Q. Edward
 3. Gordon, David M
 4. Zhang, Xuecheng
 5. Wang, Yishou, --

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...