skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.971.492  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The skull of Hagiangella goujeti Janvier, 2005, a high-crested acanthothoracid (Vertebrata, Placodermi) from the Lower Devonian of northern Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The skull of Hagiangella goujeti Janvier, 2005, a high-crested acanthothoracid (Vertebrata, Placodermi) from the Lower Devonian of northern Vietnam

TA, HOA PHUONG; TONG, DZUY THANH; NGUYEN, DUC PHONG

ISIKNOWLEDGE; 0272-4634; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28857; https://www.jstor.org/stable/25835846?seq=1#page_scan_tab_contents

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Historical Geography of Peiping

Hou Renzhi

Springer; 2014 - (951)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space modernization and social interaction a comparative study of living space in Beijing

Yang Qingqing

Springer; 2015 - (305.80951)

Truy cập trực tuyến

4
Asia in Human Civilization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia in Human Civilization

Pham, Quoc Thanh

Pham, Q. T. (2017). Asia in Human Civilization. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 3, No 5 (2017) 549-561.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64615

Truy cập trực tuyến

5
Carbonate platform growth and demise offshore Central Vietnam: Effects of Early Miocene transgression and subsequent onshore uplift
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbonate platform growth and demise offshore Central Vietnam: Effects of Early Miocene transgression and subsequent onshore uplift

M.B.W, Fyhn; L.O., Boldreel; L.H., Nielsen,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27728

Truy cập trực tuyến

6
Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

Trần, Thùy Dương; Vũ, Văn Hà

Trần, T. D. (2018). Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65302; 327.51052 TR-D 2018 / 02050005403

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the protracted war

Mao Tse-Tung

Peking : Foreign languages , 1954 - (324.251 MAO 1954)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
清代的國際貿易 : 白銀流入,貨幣危機和晚清工業化
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

清代的國際貿易 : 白銀流入,貨幣危機和晚清工業化

李隆生

臺北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2010. - (382 LY 2010) - ISBN9789862213520;ISBN9862213523

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国姓名学全书 Zhong guo xing ming xue quan shu

冯舒; 丁菲; 殷丽 著; Shu Feng; Fei Ding; Li Yin

新 疆 青 少 年 出 版 社; 1998 - (495.1 SHU 1998)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

新编中华历史五千年 Xin bian zhong hua li shi wu qian nian

Ren zhi

Qing hai ren min chu ban she; 2002 - (951 REN 2002)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The workers of Tianjin, 1900-1949

Hershatter Gail

Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1986 - (331.4 HER 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Vietnam’s Position on the Sovereignty over the Paracels & the Spratlys: Its Maritime Claims
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam’s Position on the Sovereignty over the Paracels & the Spratlys: Its Maritime Claims

Nguyen, Hong Thao

ISIKNOWLEDGE; 1976-9229; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27455

Truy cập trực tuyến

13
A Climatological Study of Tropical Cyclone Rainfall in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Climatological Study of Tropical Cyclone Rainfall in Vietnam

Nguyen-Thi Hoang Anh; Matsumoto, Jun; Ngo-Duc Thanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27996

Truy cập trực tuyến

14
名家論崑曲
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

名家論崑曲

洪惟助

台北市 : 國家出版社, 2010 - 台北市 : 國家出版社, 2010. - (782.1 THA(1) 2010) - (782.1 THA(2) 2010) - ISBN9573611902;ISBN9789573611905

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucius as a teacher

Chen Jingpan

Beijing : Foreign languages press, 1990 - (181 CHE 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The People's communes forge ahead

Tao Chu

Peking : Foreign laguages, 1964 - (320.951 TAO 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Experiences of JICA in Environmental Management focusing on pollution control
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences of JICA in Environmental Management focusing on pollution control

Naoki, Mori

Naoki, M. (2012). Experiences of JICA in Environmental Management focusing on pollution control; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14214

Truy cập trực tuyến

18
Anvil of victory : the Communist revolution in Manchuria, 1945-1948
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anvil of victory : the Communist revolution in Manchuria, 1945-1948

Levine Stephen I.

New York : Columbia University Press, 1987. - (951 LEV 1987) - ISBN0231064365

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
元代戲班優伶生活景況 : 以元佚名《藍采和》雜劇為例
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

元代戲班優伶生活景況 : 以元佚名《藍采和》雜劇為例

陳 萬鼐

臺北市 : 文史哲出版社, 民國98 [2009]. - (895.12 TRA 2009) - ISBN9789575498627

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
美中台關係總體檢 : 《台灣關係法》30年
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

美中台關係總體檢 : 《台灣關係法》30年

林正義; 林碧炤

台北市 : 巨流圖書股份有限公司, 2009. - (327.730512 QUA 2009) - ISBN9577323375;ISBN9789577323378

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.971.492  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (8.532)
 2. 1957đến1972  (3.959)
 3. 1973đến1988  (17.545)
 4. 1989đến2005  (105.006)
 5. Sau 2005  (2.821.237)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. China  (2.227.086)
 2. Japan  (319.677)
 3. Taiwan  (191.561)
 4. Vietnam  (76.170)
 5. Humans  (45.014)
 6. Medicine  (42.138)
 7. Engineering  (41.441)
 8. Research Article  (35.919)
 9. Asia & the Pacific  (31.747)
 10. Sciences (General)  (31.036)
 11. Female  (29.632)
 12. Economics  (24.989)
 13. Biology  (24.727)
 14. South China Sea  (15.643)
 15. Public Health  (13.970)
 16. Renminbi (China)  (12.183)
 17. Business  (10.202)
 18. Chemistry  (9.057)
 19. Mortality  (7.099)
 20. Experiment/Theoretical Treatment  (5.597)
 21. Energy Consumption  (3.965)
 22. Psychology  (2.346)
 23. Theater  (1.338)
 24. Tibet (China)  (101)
 25. Trung Quốc  (17)
 26. Lịch sử Trung Quốc  (4)
 27. Tiếng Trung Quốc  (3)
 28. Lịch sử  (3)
 29. Quan hệ quốc tế  (3)
 30. Tây Tạng  (2)
 31. Nhật Bản  (2)
 32. Phật giáo  (2)
 33. Chính trị học  (2)
 34. Việt Nam  (2)
 35. Chính trị  (2)
 36. Tiểu sử  (2)
 37. United States  (2)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.867.578)
 2. Chinese  (9.505)
 3. French  (3.370)
 4. German  (2.988)
 5. Spanish  (2.390)
 6. Japanese  (2.257)
 7. Portuguese  (1.265)
 8. Korean  (846)
 9. Czech  (417)
 10. Undetermined  (387)
 11. Russian  (329)
 12. Polish  (77)
 13. Norwegian  (76)
 14. Italian  (74)
 15. Slovak  (72)
 16. Romanian  (67)
 17. Turkish  (66)
 18. Arabic  (48)
 19. Dutch  (42)
 20. Danish  (28)
 21. Lithuanian  (17)
 22. Ukrainian  (15)
 23. Persian  (14)
 24. Hungarian  (10)
 25. Serbo-Croatian  (10)
 26. Finnish  (7)
 27. Vietnamese  (6)
 28. Malay  (5)
 29. Hebrew  (3)
 30. Armenian  (1)
 31. Romany  (1)
 32. Greek  (1)
 33. Tibetan  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Li, Y.
 3. Wang, Wei
 4. Zhang, Wei
 5. Li, Yan

theo chủ đề:

 1. China
 2. Japan
 3. Taiwan
 4. Vietnam
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...