skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The freedmen's book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The freedmen's book

Child, Lydia Maria

---

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
An appeal in favor of that class of Americans called Africans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An appeal in favor of that class of Americans called Africans

Child, Lydia Maria Francis; Cairns Collection of American Women Writers

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philothea A Grecian Romance

Child, Lydia Maria Francis

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Magician's Show Box and Other Stories

Child, Lydia Maria Francis

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Duty of Disobedience to the Fugitive Slave Act Anti-Slavery Tracts No. 9, An Appeal To The Legislators Of Massachusetts

Child, Lydia Maria Francis

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isaac T. Hopper

Child, Lydia Maria Francis

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American Frugal Housewife

Child, Lydia Maria Francis

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Romance of the Republic

Child, Lydia Maria Francis

Toàn văn sẵn có

9
Lydia Maria Child: Selected Letters, 1817-1880
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lydia Maria Child: Selected Letters, 1817-1880

Matthews, Jean V. ; Meltzer, Milton ; Child, Lydia Maria

Journal of the Early Republic, 23/1983, Vol.3(3), p.365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02751275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3122633

Toàn văn sẵn có

10
Looking toward sunset: From sources old and new, original and selected
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking toward sunset: From sources old and new, original and selected

Child, Lydia Maria

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The first settlers of New-England: or, Conquest of the Pequods, Narragansets and Pokanokets. As related by a mother to her children
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first settlers of New-England: or, Conquest of the Pequods, Narragansets and Pokanokets. As related by a mother to her children

Child, Lydia Maria

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
A romance of the republic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A romance of the republic

Child, Lydia Maria

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Letters from New York
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters from New York

Child, Lydia Maria

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The family nurse: or, Companion of the frugal housewife
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The family nurse: or, Companion of the frugal housewife

Child, Lydia Maria

Toàn văn sẵn có

15
The American frugal housewife,: dedicated to those who are not ashamed of economy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American frugal housewife,: dedicated to those who are not ashamed of economy.

Child, Lydia Maria; Child, Lydia Maria ; Child, Lydia Maria ; American Institute of Wine & Food

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Memoirs of Madame de Staël, and of Madame Roland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoirs of Madame de Staël, and of Madame Roland

Child, Lydia Maria

c.1

Toàn văn sẵn có

17
Good wives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good wives

Child, Lydia Maria

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Making something: and other stories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making something: and other stories

Child, Lydia Maria

Toàn văn sẵn có

19
Tales for youth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tales for youth

Child, Lydia Maria

Toàn văn sẵn có

20
Aspirations of the world: A chain of opals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspirations of the world: A chain of opals

Child, Lydia Maria

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (59)
 2. 1983đến1987  (1)
 3. 1988đến1998  (1)
 4. 1999đến2003  (3)
 5. Sau 2003  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (64)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Tạp chí  (1)
 4. Bài báo  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Child, Lydia Maria
 2. Child, Lydia Maria Francis
 3. Child
 4. Jacobs, Harriet A.
 5. Child, Lydia Maria, 1802-1880

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...