skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affecting factors to river hydrology and wetland of sudzha landscape in kursk region

Chernyshev A.A ; Kazakov S.G

Naučno-Tehničeskij Vestnik Brânskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 01 December 2015, Vol.1(2), pp.71-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2413-9920

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and properties of precipitation-hardening ceramic Ti-Zr-C and Ti-Ta-C materials.(STRENGTH AND PLASTICITY)

Levashov, E. A. ; Kurbatkina, V. V. ; Zaitsev, A. A. ; Rupasov, S. I. ; Patsera, E. I. ; Chernyshev, A. A. ; Zubavichus, Ya. V. ; Veligzhanin, A. A.

The Physics of Metals and Metallography, Jan, 2010, Vol.109(1), p.95(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-918X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation of high-purity zirconium production from wastes and recycled materials on industrial equipment at the Chepetskii mechanical plant

Lavrikov, S.A. ; Kotsar, M.L. ; Lapidus, A.O. ; Akhtonov, S.G. ; Aleksandrov, A.V. ; Ogorodnikov, L.V. ; Chernyshev, A.A. ; Kopysov, N.V.

Atomic Energy, 2014, Vol.115(6), p.427(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-4258

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
ORGANIC WASTES PROCESSING APPARATUS

Chernyshev A.A ; Kovalev D.A

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAIL SPINDLE FLANGE-TO-BOGIE FRAME FASTENING UNIT

Egorenkov A.V ; Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAIL SPINDLE-TO-BOGIE FRAME ATTACHMENT UNIT

Egorenkov A.V ; Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRAME UNIT FOR AXLE-BOX SUSPENSION (VERSIONS)

Egorenkov A.V ; Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDICAL TRANSPORTATION SPLINT

Chernyshev A.A ; Natuvetti Radzhesh ; Khoroshkov S.N ; Pichkhadze I.M

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ передачи радиотелеграфных сигналов

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Катодное реле

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Трансформатор для токов высокого напряжения

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство анодов катодных ламп

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для электрического видения на расстоянии

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приспособление для выключения электрических цепей катодного генератора

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ изготовления прессованием электродов для пустотных приборов

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для измерения напряжения по гирлянде изоляторов

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ освобождения пустотных приборов от остаточных пустот

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приемный аппарат для электрической телескопии

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для защиты электрических установок

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Электромагнитный телефон, могущий служить и микрофоном

Chernyshev A.A

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (24)
 2. 2001đến2001  (2)
 3. 2002đến2002  (1)
 4. 2003đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (29)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Russian  (25)
 2. English  (7)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chernyshev A.A
 2. Egorenkov A.V
 3. Chernyshev, A.A.
 4. Patsera, E
 5. Kurbatkina, Vv

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...