skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUN DEVICE WITH BOLT CATCH

Cheng Li-Te

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOY GUN CONSTRUCTION

Cheng LI-Te

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASSEMBLED ELECTRIC TOY GUN

Cheng Li-Te

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gun device with bolt catch

Cheng Li-Te

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toy gun construction

Cheng LI-Te

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gear checked construction for toy guns

Cheng LI-Te

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GEAR CHECKED CONSTRUCTION FOR TOY GUNS

Cheng LI-Te

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUN DEVICE ALLOWING REPLACEMENT OF BARRELS WITH DIFFERENT SIZES

Cheng Li-Te

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

組合せ式電動トイガン
COMBINED TYPE ELECTRIC TOY GUN

Cheng LI-Te

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assembled electric toy gun

Cheng, Li-Te

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gun device allowing replacement of barrels with different sizes

Cheng, Li-Te

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmission method and transmission mechanism for toy gun

Lee Yi-Jung ; Cheng LI-Te

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRANSMISSION METHOD AND TRANSMISSION MECHANISM FOR TOY GUN

Lee Yi-Jung ; Cheng LI-Te

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A moving structure of an ejection port for toy gun

Lee, Yi Jung ; Cheng, LI Te

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toy gun mechanism with a sliding bolt assembly

Lee Yi-Jung ; Cheng LI-Te

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPERATION METHOD FOR TOY GUN AND OPERATION MECHANISM OF THE SAME

Cheng LI-Te ; Lee Yi-Jung

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toy gun mechanism with a sliding bolt assembly

Lee, Yi-Jung ; Cheng, Li-Te

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmission method and transmission mechanism for toy gun

Lee, Yi-Jung ; Cheng, Li-Te

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOY GUN MECHANISM WITH A SLIDING BOLT ASSEMBLY

Lee Yi-Jung ; Cheng LI-Te

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHAPE DRIVEN SCHEDULING OF MULTIPLE EVENTS FOR A TASK IN A CALENDARING AND SCHEDULING SYSTEM

Cheng LI-Te ; Moody Paul B ; Shen Dawei

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (9)
 2. 2003đến2006  (23)
 3. 2007đến2010  (28)
 4. 2011đến2015  (19)
 5. Sau 2015  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (90)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (91)
 2. Chinese  (11)
 3. German  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cheng Li-Te
 2. Cheng, LI-Te
 3. Patterson John F
 4. Rohall Steven L
 5. Gruen Daniel M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...