skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile phone cam capable of 360 degree rotating

Chen Yucong

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D craniofacial registration using thin-plate spline transform and cylindrical surface projection

Chen, Yucong ; Zhao, Junli ; Deng, Qingqiong ; Duan, Fuqing; Lv, Zhihan (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0185567 ; PMCID: 5628870 ; PMID: 28982117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Sling Exercise Training on Balance in Patients with Stroke: A Meta-Analysis.(Research Article)

Chen, Lianghua ; Chen, Junqi ; Peng, Qiyuan ; Chen, Jingjie ; Zou, Yucong ; Liu, Gang

PLoS ONE, Oct 11, 2016, Vol.11(10), p.e0163351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0163351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifunctional desk

Chen Yucong

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种医药临床研发信息处理系统及其方法
Medical clinical research and development information processing system and method thereof

Chen Yucong

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sending end, receiving end, frame synchronization method and frame synchronization system of sending end and receiving end

Chen Yucong

Toàn văn sẵn có

7
Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

Chen, Yucong ; Zhou, Yun ; Wen, Jiangtao

Information, 9/2016, Vol.7(3), p.53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2078-2489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/info7030053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种开关及开关的端子排布结构
Terminal of switch and switch structure of arranging

Chen Yucong ; Kang Fulang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种通用开关
Universal switch

Chen Yucong ; Kang Fulang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种通用开关
Universal switch

Chen Yucong ; Kang Fulang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRISE RJ45 DE TYPE COMPACT ACCUEILLANT DES APPLICATIONS ETHERNET GIGABIT
COMPACT-TYPE RJ45 SOCKET SUPPORTING GIGABIT ETHERNET APPLICATIONS

Han, Xiangwei ; Chen, Yucong

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifunctional puerperal beautifying bellyband

LI Yingtao ; Chen Yucong

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种开关插座
Switch socket

Chen Yucong ; NIE Junyu

Toàn văn sẵn có

14
海南生态省建设实践与成效 - Practice and Results of Hainan Ecological Province Construction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

海南生态省建设实践与成效 - Practice and Results of Hainan Ecological Province Construction

陈宇聪 ; Chen Yucong

热带林业 - Tropical Forestry, 2015, Vol.43(01), pp.26-29

ISSN: 1672-0938

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

组合排插单元结构
Combined row socket unit structure

Liang Xiqiang ; Chen Yucong ; Tan Xiaobing

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ENVOI DE DONNÉES
DATA SENDING METHOD AND DEVICE

Yang, Ning ; Lu, Qiuyan ; Chen, Yucong

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time communication method and system between DSP and FPGA

Chen Yucong ; Zhang Yi ; LI Yanli

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Button switch

Liang Xiqiang ; Tian Renxuan ; Chen Yucong

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

防水排插
Waterproof patch board

Liang Xiqiang ; Chen Yucong ; NIE Junyu

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种自动拧紧六角螺母的装置
Automatic screw up hexagon nut's device

Zhi Boxiong ; Chen Yucong ; Bi Junxi

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (5)
 2. 2012đến2013  (10)
 3. 2014đến2015  (16)
 4. 2016đến2018  (41)
 5. Sau 2018  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (65)
 2. Bài báo  (8)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (75)
 2. Chinese  (49)
 3. French  (10)
 4. German  (7)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen Yucong
 2. Liang Xiqiang
 3. Chen, Yucong
 4. NIE Junyu
 5. Kang Fulang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...