skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 120.796.761  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide

Nguyen, Dinh Thanh; Nguyen, Thi Kim Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27620

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Chemistry A progressive approach

Nelson Peter G

Bookboon; 2017 - (540)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Chemistry

H D Belitz; W Schieberle

Springer Verlag Berlin Heidelberg; 2009 - (664 BEL 2009)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of industrial Chemistry

Philip J Chenier

kluwer Academic Plenum Publishers; 2002 - (660 PHI 2002)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Organic Chemistry

Chemistry Klaus Weissermel

Wiley VCH GmbH & Co KGaA; 2003 - (661.8 CHE 2003)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie R.J.; Baird N.C; Humphreys D.A

Boston : Allynn and Bacon Inc, 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacy today

ISSN0968-042X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical chemistry

ISSN0003-2700

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doklady Chemistry

ISSN0012-5008

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Reports on the Progress of Chemistry

ISSN0365-6217

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Journal of Applied Chemistry

ISSN1070-4272

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

无机材料学报/#/無機材料學報

ISSN1000-324X

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear law bulletin

ISSN0304-341X

Truy cập trực tuyến

14
A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam

Dieke Postma; Pham, Thi Kim Trang; Hoang, Van Hoan; Vi, Mai Lan; Nguyen Thi Thai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25727

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to organic chemistry

Streitwieser A.; Heathcock C.H

New York : Macmillan , 1976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Sol-Gel Science and Technology

ISSN0928-0707

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on analytical atomic spectroscopy

ISSN0306-1353

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions I

ISSN0300-9599

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine

ISSN1328-8040

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein Journal of Organic Chemistry

ISSN2195-951X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 120.796.761  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.127.781)
 2. Toàn văn trực tuyến (120.794.818)
 3. Trong mục lục thư viện (1.939)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (6.728.254)
 2. 1957đến1972  (5.382.290)
 3. 1973đến1988  (19.832.177)
 4. 1989đến2005  (32.088.070)
 5. Sau 2005  (55.017.168)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (91.288.149)
 2. German  (24.396.183)
 3. Chinese  (17.046.348)
 4. French  (14.675.552)
 5. Korean  (3.783.872)
 6. Japanese  (3.013.380)
 7. Spanish  (2.306.176)
 8. Russian  (1.784.124)
 9. Portuguese  (854.081)
 10. Italian  (794.151)
 11. Finnish  (376.965)
 12. Danish  (370.133)
 13. Norwegian  (302.406)
 14. Dutch  (300.373)
 15. Polish  (178.081)
 16. Czech  (106.060)
 17. Ukrainian  (95.506)
 18. Romanian  (88.923)
 19. Turkish  (72.144)
 20. Hungarian  (59.866)
 21. Greek  (52.357)
 22. Hebrew  (23.621)
 23. Arabic  (10.122)
 24. Icelandic  (3.635)
 25. Undetermined  (1.342)
 26. Vietnamese  (999)
 27. Lithuanian  (785)
 28. Persian  (353)
 29. Serbo-Croatian  (110)
 30. Slovak  (46)
 31. Tagalog  (11)
 32. Thai  (3)
 33. Macedonian  (1)
 34. Basque  (1)
 35. Georgian  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (4.068)
 2. T - Technology .  (1.700)
 3. R - Medicine.  (484)
 4. S - Agriculture.  (88)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Bin
 2. Bhushan, Bharat
 3. Shi, Min
 4. Lee, Hian Kee
 5. Gooding, Jj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...