skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
农林院校化学工程与技术学科研究生创新能力培养的探讨 - Discussion on Cultivation of Innovative Abilities of Postgraduates Major in Chemical Engineering and Technology in Agriculture and Forestry Colleges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农林院校化学工程与技术学科研究生创新能力培养的探讨 - Discussion on Cultivation of Innovative Abilities of Postgraduates Major in Chemical Engineering and Technology in Agriculture and Forestry Colleges

王元兰 ; 郭鑫 ; WANG Yuan-Lan GUO Xin

化学教育 - Journal of Chemical Education, 2015, Vol.36(02), pp.63-67

ISSN: 1003-3807

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Izdavačka djelatnost Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije! Edicija ISTAKNUTI PROFESORI

Kastelan-Macan, Marija ; Grzetic, Vesna

Kemija u Industriji, 01 September 2008, Vol.57(9), pp.436-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-9830 ; E-ISSN: 1334-9090

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...