skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.522  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá đại cương

Ngô Sỹ Lương

H. : ĐHQGHN, 2005 - (540 NG-L 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học

Trần Thị Ái Biên dịch; Từ Văn Mặc Biên dịch

H.: ĐHQG, 2002 - (540 HOA 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu tạo chất đại cương

Lâm Ngọc Thiềm

H. : ĐHQGHN, 2007 - (541 LA-T 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá keo

Trần Văn Nhân

H. : ĐHQGHN, 2004 - (541.345 TR-N 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hóa học đại cương : hóa học lý thuyết cơ sở

Lâm Ngọc Thiềm; Trần Hiệp Hải

H. : ĐHQGHN, 2007 - (540.76 BAI 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thực tập hoá vô cơ

Trịnh Ngọc Châu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (546 TR-C 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ tế bào phôi động vật

Nguyễn Mộng Hùng

H. : ĐHQGHN, 2004 - (660.6 NG-H 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 2

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(2) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ

Đặng Như Tại; Trần Quốc Sơn

H. : ĐHQGHN, 2008 - (547 ĐA-T 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (543.076 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá học hữu cơ

Ngô Thị Thuận Chủ biên

H.: ĐHQGHN, 2001 - (547 THU 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết , bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 1

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số câu hỏi và bài tập hoá hữu cơ : dùng cho học sinh chuyên Hoá, sinh viên cao đẳng - đại học chuyên ngành Hoá, giáo viên Hoá THPT

Triệu Quý Hùng; Đào Văn Ích Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0076 MOT 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học các nguyên tố. Tập 1

Hoàng Nhâm

H. : ĐHQGHN, 2004 - (546 HO-N(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (541 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học đại cương. Tập 1, Từ lý thuyết đến ứng dụng

Đào Đình Thức

H. : ĐHQGHN, 2009 - (540.71 ĐA-T(1) 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp hữu cơ

Nguyễn Minh Thảo

H. : ĐHQGHN, 2005 - (547 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cours de chemie

Basin J.

P. : LIb. Ouibert , 19??

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Zumdahl S.S.

Lexington : D.C. heath and Comp, 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật di truyền và ứng dụng

Lê Đình Lương; Quyền Đình Thi

H. : ĐHQGHN, 2009 - (660.6 LE-L 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 2.522  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (112)
 2. 1960đến1973  (236)
 3. 1974đến1987  (199)
 4. 1988đến2002  (558)
 5. Sau 2002  (1.510)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.562)
 2. Luận án, luận văn  (955)
 3. Tạp chí  (3)
 4. Bài báo  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.280)
 2. English  (1.224)
 3. Russian  (51)
 4. French  (2)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (139)
 2. T - Technology .  (42)
 3. R - Medicine.  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Luckenbach Reiner
 2. Tạ Thị Thảo
 3. Phạm Hùng Việt
 4. Vũ Đăng Độ
 5. Từ Vọng Nghi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...