skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for efficient replication of and access to application specific environments and data

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD HAVING MULTIPLE APPLICATION DISPLAY MODES INCLUDING MODE WITH DISPLAY RESOLUTION OF ANOTHER APPARATUS

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing concurrently open software applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Managing Concurrently Open Software Applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GESTURE BASED GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANAGING CONCURRENTLY OPEN SOFTWARE APPLICATIONS

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing folders

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Managing Concurrently Open Software Applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical users interface for a display screen or portion thereof

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Managing Concurrently Open Software Applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Managing Concurrently Open Software Applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing concurrently open software applications

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for efficient replication of and access to application specific environments and data

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANAGING CONCURRENTLY OPEN SOFTWARE APPLICATIONS

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing folders

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device configured to present contact images

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animated graphical user interface for a display screen or portion thereof

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.623  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (26)
 2. 2004đến2007  (131)
 3. 2008đến2011  (585)
 4. 2012đến2016  (1.109)
 5. Sau 2016  (772)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (2.622)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.564)
 2. French  (457)
 3. German  (234)
 4. Chinese  (219)
 5. Korean  (102)
 6. Danish  (78)
 7. Spanish  (6)
 8. Polish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Ording Bas
 4. Lemay Stephen O
 5. Chaudhri Imran A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...