skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.882  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTIFUNCTION DEVICE WITH INTEGRATED SEARCH AND APPLICATION SELECTION

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing concurrently open software applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDIA PLAYER WITH IMAGED BASED BROWSING

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media player with imaged based browsing

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifunction device with integrated search and application selection

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multifunction device with integrated search and application selection

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Managing Concurrently Open Software Applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Managing Concurrently Open Software Applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device with animated image transitions

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing folders

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portable electronic device configured to present contact images

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing concurrently open software applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for managing concurrently opening software applications and related device

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method and graphical user interface for sliding an application view by a predefined amount of sliding based on a touch input to a predefined button of a multifunction device

Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Managing Folders

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for managing concurrently open software applications

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media player with imaged based browsing

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Color labeling in a graphical user interface

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDIA PLAYER WITH IMAGED BASED BROWSING

Chaudhri Imran

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.882  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (21)
 2. 2004đến2007  (128)
 3. 2008đến2011  (550)
 4. 2012đến2016  (656)
 5. Sau 2016  (527)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (1.843)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.130)
 2. German  (826)
 3. French  (239)
 4. Chinese  (109)
 5. Korean  (50)
 6. Danish  (22)
 7. Spanish  (2)
 8. Polish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri, Imran
 2. Chaudhri Imran
 3. Ording Bas
 4. Ording, Bas
 5. Lemay Stephen O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...