skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The movement against politics.(Anna Hazare movement)

Chatterjee, Partha

Cultural Critique, Spring, 2012, Issue 81, p.117(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-4371

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The movement against politics.(Anna Hazare movement)

Chatterjee, Partha

Cultural Critique, Spring, 2012, Issue 81, p.117(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-4371

Toàn văn sẵn có

3
Três caminhos para a democracia radical
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Três caminhos para a democracia radical

Chatterjee, Partha

Lua Nova: Revista de Cultura e Política, 2013, Issue 89, pp.169-189 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0102-6445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452013000200007

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theatre and the Publics of Democracy: Between Melodrama and Rational Realism 1

Chatterjee, Partha

Theatre Research International, 2016, Vol.41(3), pp.202-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-8833 ; E-ISSN: 1474-0672 ; DOI: 10.1017/S0307883316000419

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politique des gouvernés

Chatterjee, Partha

Multitudes, 2011, Vol.45(2), pp.174-182

ISSN: 0292-0107 ; E-ISSN: 1777-5841 ; ISBN: 9782354800901 ; ISBN: 2354800908 ; DOI: 10.3917/mult.045.0174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After Subaltern Studies

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 1 September 2012, Vol.47(35), pp.44-49

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historicising Caste in Bengal Politics

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 15 December 2012, Vol.47(50), pp.69-70

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Bias

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 21 January 2012, Vol.47(3), pp.4-4

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDIAN CINEMA: Then and Now

Chatterjee, Partha

India International Centre Quarterly, 1 October 2012, Vol.39(2), pp.45-53

ISSN: 03769771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stochastic dynamic model of trade and growth: Convergence and diversification

Chatterjee, Partha ; Shukayev, Malik

Journal of Economic Dynamics & Control, Mar 2012, Vol.36(3), p.416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01651889 ; E-ISSN: 18791743

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stochastic dynamic model of trade and growth: Convergence and diversification

Chatterjee, Partha ; Shukayev, Malik

Journal of Economic Dynamics and Control [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1889 ; DOI: 10.1016/j.jedc.2011.11.002

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Memoriam: Anjan Ghosh

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 26 June 2010, Vol.45(26/27), pp.37-39

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Power

Chatterjee, Partha

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-4260-5 ; DOI: 10.1515/9781400842605

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Black Hole of Empire - History of a Global Practice of Power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black Hole of Empire - History of a Global Practice of Power

Chatterjee, Partha

E-ISBN: 9781400842605 ; E-ISBN: 1400842603

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tropical Diseases on Insurgence: Clinician's Perspective

Chatterjee, Partha ; Sarma, Nilendu ; Hansda, Sushila

Indian journal of dermatology, 2017, Vol.62(5), pp.468-477 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1998-3611 ; PMID: 28979008 Version:1 ; DOI: 10.4103/ijd.IJD_380_17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
A stochastic dynamic model of trade and growth: Convergence and diversification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stochastic dynamic model of trade and growth: Convergence and diversification

Chatterjee, Partha ; Shukayev, Malik

Journal of Economic Dynamics and Control, 3/2012, Vol.36(3), pp.416-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01651889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2011.11.002

Toàn văn sẵn có

17
Empire and Nation - Selected Essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire and Nation - Selected Essays

Chatterjee, Partha

E-ISBN: 9780231526500 ; E-ISBN: 0231526504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Empire and nation selected essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire and nation selected essays

Chatterjee, Partha

E-ISBN 9780231152204 ; E-ISBN 9780231152211

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granulomatosis with polyangitis with mononeuritis multiplex-immunosuppressives playing a double-edged sword.(Case Report)(Report)(Case study)

Mukherjee, Subhasis ; Biswas, Debabani ; Begum, Shabana ; Bhanja, Pulakesh ; Misra, Amartya ; Chatterjee, Partha

Lung India, Oct-Dec, 2014, Vol.31(4), p.397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0970-2113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

colonialism, nationalism, and colonialized women: the contest in India

Chatterjee, Partha

American Ethnologist, November 1989, Vol.16(4), pp.622-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1525/ae.1989.16.4.02a00020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (87)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (18)
 2. 1980đến1989  (25)
 3. 1990đến1998  (16)
 4. 1999đến2007  (35)
 5. Sau 2007  (38)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (84)
 2. Bình xét khoa học  (19)
 3. Sách  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (106)
 2. French  (8)
 3. Portuguese  (2)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chatterjee, Partha
 2. Partha Chatterjee
 3. Chatterjee, P.
 4. Sen, Asok
 5. Mukherji, Saugata

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...