skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flash scene video coding using weighted prediction

Tsang, Sik-Ho ; Chan, Yui-Lam ; Siu, Wan-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2012, Vol.23(2), pp.264-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2011.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion estimation in low-delay hierarchical p-frame coding using motion vector composition

Lee, Tsz-Kwan ; Chan, Yui-Lam ; Siu, Wan-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, November 2013, Vol.24(8), pp.1243-1251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2013.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishment of linkages across GOP boundaries for reverse playback on compressed video

Fu, Chang-Hong ; Chan, Yui-Lam ; Siu, Wan-Chi

Signal Processing: Image Communication, January 2014, Vol.29(1), pp.66-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2013.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid motion estimation scheme for secondary SP-frame coding using inter-frame correlation and FMO

Lai, Ki-Kit ; Chan, Yui-Lam ; Fu, Chang-Hong ; Siu, Wan-Chi

Signal Processing: Image Communication, 2012, Vol.27(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2011.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iterative search strategy with selective bi-directional prediction for low complexity multiview video coding

Deng, Zhi-Pin ; Chan, Yui-Lam ; Jia, Ke-Bin ; Fu, Chang-Hong ; Siu, Wan-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, April 2012, Vol.23(3), pp.522-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2012.01.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Dual-bitstream Video Streaming System with VCR Functionalities Using SP/SI-frames

Chan, Yui-Lam ; Ip, Tak-Piu ; Lai, Ki-Kit ; Fu, Chang-Hong ; Siu, Wan-Chi

Journal of Signal Processing Systems, 2011, Vol.62(3), pp.403-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-8018 ; E-ISSN: 1939-8115 ; DOI: 10.1007/s11265-010-0472-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Segment-based view synthesis optimization scheme in 3D-HEVC

Dou, Huan ; Chan, Yui-Lam ; Jia, Ke-Bin ; Siu, Wan-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, January 2017, Vol.42, pp.104-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2016.11.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast motion and disparity estimation for multiview video coding

Deng, Zhipin ; Jia, Kebin ; Chan, Yui-Lam ; Fu, Chang-Hong ; Siu, Wan-Chi

Frontiers of Computer Science in China, 2010, Vol.4(4), pp.571-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-7350 ; E-ISSN: 1673-7466 ; DOI: 10.1007/s11704-010-0061-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient motion vector composition algorithm for fast-forward playback in a video streaming system

Fu, Chang-Hong ; Lee, Tsz-Kwan ; Chan, Yui-Lam ; Siu, Wan-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2010, Vol.21(8), pp.939-947 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2010.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of Synchronized Bidirectional Frames and Uses Thereof

Chan Yui Lam ; Fu Changhong ; Siu Wani ; Hui Wai Lam ; Cheng Ka Man ; Liu Yu ; Huo Yan

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive partial distortion search for block motion estimation

Chan, Yui-Lam ; Hui, Ko-Cheung ; Siu, Wan-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2004, Vol.15(4), pp.489-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/S1047-3203(03)00046-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast motion estimation of arbitrarily shaped video objects in MPEG-4

Hui, Ko-Cheung ; Siu, Wan-Chi ; Chan, Yui-Lam

Signal Processing: Image Communication, 2003, Vol.18(1), pp.33-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/S0923-5965(02)00091-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Intra Bitrate Transcoding for Screen Content Coding Based on Convolutional Neural Network

Kuang, Wei ; Chan, Yui-Lam ; Tsang, Sik-Ho

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.107211-107224 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2933029

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference Based Face Super-Resolution

Liu, Zhi-Song ; Siu, Wan-Chi ; Chan, Yui-Lam

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.129112-129126 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2934078

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYBRID SKIP MODE FOR DEPTH MAP CODING AND DECODING

Chan Yui-Lam ; Tsang Sik-Ho ; Siu Wani ; Cheung Hoi-Kok ; Hui Wai-Lam ; Lun Pak-Kong ; Ren Junyan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for coding mode selection

Kam Yan Ho ; Siu Wan Chi ; Chan Yui Lam ; Hui Wai Lam ; Wong Wai Hong ; Cheng Ka Man ; Huo Yan

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Block Motion Estimation Using a Novel Search Strategy for an Improved Adaptive Pixel Decimation

Chan, Yui-Lam ; Siu, Wan-Chi

Journal of Visual Communication and Image Representation, June 1998, Vol.9(2), pp.139-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1006/jvci.1998.0388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable block motion estimation through the confidence measure of error surface

Chan, Yui-Lam ; Siu, Wan-Chi

Signal Processing, 1999, Vol.76(2), pp.135-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/S0165-1684(99)00004-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR CODING MODE SELECTION

Kam Yan Ho ; Siu Wan Chi ; Chan Yui Lam ; Hui Wai Lam ; Wong Wai Hong ; Cheng Ka Man ; Huo Yan

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast HEVC to SCC Transcoder by Early CU Partitioning Termination and Decision Tree-Based Flexible Mode Decision for Intra-Frame Coding

Kuang, Wei ; Chan, Yui-Lam ; Tsang, Sik-Ho ; Siu, Wan-Chi

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.8773-8788 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2890720

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2006  (2)
 3. 2007đến2010  (4)
 4. 2011đến2013  (7)
 5. Sau 2013  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (17)
 2. Sáng chế  (4)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chan, Yui-Lam
 2. Siu, Wan-Chi
 3. Chan, Yl
 4. Siu, Wc
 5. Chan, Y.-L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...