skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Xây dựng thiết bị chế tạo các hợp chất bán dẫn phát quang vùng cấm rộng và nghiên cứu các tính chất quang, từ của chúng : Đề tài NCKH. QG.07.45
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng thiết bị chế tạo các hợp chất bán dẫn phát quang vùng cấm rộng và nghiên cứu các tính chất quang, từ của chúng : Đề tài NCKH. QG.07.45

Phạm, Văn Bền; Hoàng, Chí Hiếu; Bùi, Hồng Vân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23439

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng thiết bị chế tạo các hợp chất bán dẫn phát quang vùng cấm rộng và nghiên cứu các tính chất quang, từ của chúng : Đề tài NCKH. QG.07.45

Phạm Văn Bền; Bùi, Hồng Vân; Hoàng, Chí Hiếu, 1970?; Hoàng, Văn Hán; Huỳnh, Đăng Chính; Nguyễn, Châu, 1939-; Nguyễn, Duy Tiến; Nguyễn, Ngọc Long, 1943-; Nguyễn, Thị Hệ; Phan, Thanh Chương; Phan, Trọng Tuệ; Phạm, Hồng Quang, 1958-

H. : ĐHKHTN, 2008 - (535 PH-B 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Chế tạo và khảo sát một số tính chất của màng mỏng ZnO : Al và màng mỏng ZnO:Mn bằng phương pháp phún xạ RF Magneton : Đề tài NCKH. QT.03.05
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của màng mỏng ZnO : Al và màng mỏng ZnO:Mn bằng phương pháp phún xạ RF Magneton : Đề tài NCKH. QT.03.05

Tạ, Đình Cảnh; Lê, Đại Thanh; Nguyễn, Duy Phương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22596

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physics of semiconductors an introduction including nanophysics and applications 2nd ed

Grundmann Marius

Springer; 2010 - (537.622 GRU 2010)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductor physics

Boer Karl W Pohl Udo W

Springer Berlin Heidelberg; 2018 - (537 BOE 2018)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductor physics an introduction 8th ed

Seeger Karlheinz

Springer; 2002 - (537.622 SEE 2002)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of semiconductors physics and materials properties

Yu Peter Y

Springer; 2010 - (537 YUP 2010)

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu chất lượng chùm tia laser bán dẫn công suất cao cấu trúc giếng lượng tử và module laser phát ở bước sóng 670 nm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chất lượng chùm tia laser bán dẫn công suất cao cấu trúc giếng lượng tử và module laser phát ở bước sóng 670 nm

Tống, Quang Công

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7922

Truy cập trực tuyến

9
Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ Polypyrol cấu trúc nanô
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ Polypyrol cấu trúc nanô

Nguyễn, Thị Luyến

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8438

Truy cập trực tuyến

10
Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu ZnO pha tạp In, Mn : Đề tài NCKH QT.07.20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu ZnO pha tạp In, Mn : Đề tài NCKH QT.07.20

Ngô, Thu Hương; Lê, Thị Lưu; Trịnh Minh Cảnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22778

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu chất lượng chùm tia Laser bán dẫn công suất cao cấu trúc giếng lượng tử và module laser phát ở bước sóng 670 nm : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chất lượng chùm tia Laser bán dẫn công suất cao cấu trúc giếng lượng tử và module laser phát ở bước sóng 670 nm : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano

Tống, Quang Công; Vũ, Doãn Miên , người hướng dẫn

00050000956; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42072

Truy cập trực tuyến

12
Polarization effects in semiconductors : from ab initio theory to device applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarization effects in semiconductors : from ab initio theory to device applications

Wood, Colin E. C.; Jena, Debdeep.

9780387368313; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25548

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The physics of semiconductors an introduction including devices and nanophysics

Grundmann Marius

Springer; 2006 - (537.622 GRU 2006)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microelectronic circuit design

Jaeger Richard C Blalock Travis N

McGraw Hill; 2016 - (621 JAE 2016)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on physical properties of semiconductors

Adachi Sadao

Kluwer Academic Publishers; 2004 - (537.622 ADA 2004)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical processes in semiconductors

Pankove Jacques I 1922

Prentice Hall; 1971 - (537.6 PAN 1971)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductor optics

Klingshirn C F Claus F 1944

2007 - (537.6 KLI 2007)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wide bandgap semiconductors fundamental properties and modern photonic and electronic devices

Springer; 2007 - (621.3 WID 2007)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chất lượng chùm tia Laser bán dẫn công suất cao cấu trúc giếng lượng tử và module laser phát ở bước sóng 670 nm Luận văn ThS Vật liệu và Linh kiện Nano

Tống Quang Công

ĐHGD; 2011

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ polypyrol cấu trúc nanô Luận văn ThS Vật liệu và linh kiện nanô

Nguyễn Thị Luyến

ĐHCN; 2007

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (7)
 2. 1987đến1996  (12)
 3. 1997đến2002  (16)
 4. 2003đến2010  (43)
 5. Sau 2010  (41)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (84)
 2. Luận án, luận văn  (31)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (68)
 2. Vietnamese  (23)
 3. Undetermined  (14)
 4. Russian  (1)
 5. French  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...