skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.414  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế chính trị Mác - Lênin : tài liệu dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Tập 1

Phạm Văn Dũng chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2003 - (335.412 KIN(1) 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Политическая антропология

Ильин В. В.; Бадовский А. С; Панарин А. С

M.: MГУ, 1995 - (320 Иль 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oeuvres politique

Diclerot

Paris : Garrier Fre'res, 1963 - (320 DIC 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình chính trị học

Đại học Sư phạm; 2012 - (320)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình chính trị học

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010 - (320.071 GIA 2010)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu môn học chính trị học : dưới dạng hỏi và đáp

Dương Xuân Ngọc; Lưu Văn An

H. : Lý luận chính trị, 2005 - (320.07 DU-N 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đối thoại chính khách

Lê Ngọc Sơn

H. : Tri thức, 2007 - (320 LE-S 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình chính trị học

Nguyễn Thị Thu Hà--; Nguyễn Đăng Dung

H. : ĐHQGHN, 2010 - (320.071 GIA 2010)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới

Văn hóa thông tin; 2006 - (320.9 LIC 2006)

Truy cập trực tuyến

10
Comparative politics : a global introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative politics : a global introduction

Sodaro Michael J.; Dean Walter

N.Y. : McGraw-Hill, 2000 - (320.3 SOD 2000) - ISBN0073526312

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Annual editions: comparative politics 00/ 01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual editions: comparative politics 00/ 01

Soe Christian Editor

Connecticut : McGraw-Hill, 2001 - (909 ANN 2000) - ISBN0072365277

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới

Lưu Kiếm Thanh người dịch; Phạm Hồng Thái Người dịch

H. : VHTT, 2006 - (320.9 LIC 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<10=Mười> nữ chính trị gia nổi tiếng thế giới

Đinh Văn Cơ

H. : CAND, 2007 - (320.092 ĐI-C 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính trị học so sánh cách tiếp cận và so sánh các hệ thống chính trị trên thế giới

Ngô Huy Đức

Không nhà xuất bản; 2010 - (320 NG-Đ 2010)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private Desires Political Action An Invitation to the Politics of Rational Choice

Laver Michael

SAGE Publications; 1997 - (320 LAV 1997)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu thể chế chính trị thế giới

Phạm Quang Minh

H CTHC; 2010 - (320)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Câu hỏi và trả lời về môn Thể chế chính trị thế giới đương đại

Nguyễn Thị Phượng

H NXB Chính trị quốc gia sự thật; 2011 - (320)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia's political pattern

Melbourne : Cheshire, 1974 - (320.994 AUS 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đọc một báo cáo chính trị như thế nào ?

Lynch M.; Trương Quang Tám

H. : Nông nghiệp, 1994 - (320 LYN 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Indonesia. Number 69
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia. Number 69

N.Y : Cornell University, 2000 - (320.9598 IND(69) 2000) - ISBN0877278695

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 3.414  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (85)
 2. 1961đến1975  (320)
 3. 1976đến1990  (294)
 4. 1991đến2006  (704)
 5. Sau 2006  (2.045)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.499)
 2. English  (1.303)
 3. Undetermined  (180)
 4. French  (34)
 5. Russian  (27)
 6. Japanese  (22)
 7. German  (14)
 8. Chinese  (10)
 9. Korean  (6)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...