skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 569  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quản lý Nhà nước về du lịch ở tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý Nhà nước về du lịch ở tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Hứa, Thị Vân Anh; Phạm, Văn Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66489; 353.7 HU-A 2018 / 00050009849

Truy cập trực tuyến

2
Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo và cận nghèo của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 83404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo và cận nghèo của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 83404

Vàng, Thị Vừ; Trần, Ngọc Liêu

Vàng, T. V. (2018). Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo và cận nghèo của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65983; 658.15 VA-V 2018 / 02050005522

Truy cập trực tuyến

3
Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Kim, Huyền Linh; Phan, Huy Đường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65497; 354.2799 KI-L 2018 / 00050009425

Truy cập trực tuyến

4
Quản lý thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Chi cục thuế quận Hà Đông : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Chi cục thuế quận Hà Đông : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Dương, Hồng Bắc; Phạm, Văn Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66486; 352.44 DU-B 2018 / 00050009846

Truy cập trực tuyến

5
Quản lý tài chính tại trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện ứng dụng công nghệ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý tài chính tại trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện ứng dụng công nghệ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Nguyễn, Thị Huyền; Nguyễn, Hồng Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65489; 352.43 NG-H 2018 / 00050009417

Truy cập trực tuyến

6
Quản lý luồng tiền trong hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý luồng tiền trong hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Đỗ, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Hương Liên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65600; 352.4 ĐO-G 2018 / 00050009504

Truy cập trực tuyến

7
Quản lý rừng ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý rừng ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Phạm, Hoàng Đông; Phạm, Văn Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66477; 354.55 PH-Đ 2018 / 00050009850

Truy cập trực tuyến

8
Phát triển đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Nguyễn, Trần Đại; Đinh, Văn Thông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66363; 352.66 NG-Đ 2018 / 00050009900

Truy cập trực tuyến

9
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Lê, Kinh Bình; Phạm, Văn Dũng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66476; 352.6 LE-B 2018 / 00050009851

Truy cập trực tuyến

10
Quản lý chất lượng đội ngũ biên tập viên tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý chất lượng đội ngũ biên tập viên tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Nguyễn, Thanh Phương; Vũ, Thị Dậu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65601; 352.6 NG-P 2018 / 00050009505

Truy cập trực tuyến

11
Tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Nguyễn, Hoàng Yến; Nguyễn, Trúc Lê

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66646; 352.4 NG-Y 2019 / 00050009953

Truy cập trực tuyến

12
Quản lý nhân lực tại tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel – chi nhánh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý nhân lực tại tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel – chi nhánh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Phạm, Kỳ Anh; Đinh, Văn Thông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66502; 352.6 PH-A 2019 / 00050009864

Truy cập trực tuyến

13
Quản lý tín dụng đối với học sinh, sinh viên tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý tín dụng đối với học sinh, sinh viên tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Bùi, Thị Liên; Đỗ, Anh Đức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66373; 354.86 BU-L 2018 / 00050009903

Truy cập trực tuyến

14
Quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Doãn, Kỳ Anh; Nguyễn, Hồng Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66501; 352.4 DO-A 2019 / 00050009863

Truy cập trực tuyến

15
Quản lý nhân lực tại Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý nhân lực tại Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Hoàng, Trường Công; Lê, Quốc Hội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66374; 352.6 HO-C 2018 / 00050009904

Truy cập trực tuyến

16
Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đống Đa : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đống Đa : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Trần, Thị Thúy Hằng; Lê, Quốc Hội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66493; 332.1 TR-H 2018 / 00050009855

Truy cập trực tuyến

17
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Vũ, Cao Cường; Trần, Đức Vui

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66376; 354.64 VU-C 2018 / 00050009906

Truy cập trực tuyến

18
Quản lý nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế mặt trời việt : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế mặt trời việt : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Nguyễn, Thị Lương; Đỗ, Anh Đức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66490; 352.6 NG-L 2018 / 00050009852

Truy cập trực tuyến

19
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Hà, Ngọc Lý; Lê, Danh Tốn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66371; 352.4 HA-L 2018 / 00050009901

Truy cập trực tuyến

20
Chính sách tỷ giá hối đoái trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế học : 93101
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách tỷ giá hối đoái trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế học : 93101

Trần, Thị Thanh Huyền; Nguyễn, Cẩm Nhung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66681; 332.456 TR-H 2018 / 00050009979

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 569  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (17)
 2. 1974đến1985  (23)
 3. 1986đến1996  (64)
 4. 1997đến2008  (163)
 5. Sau 2008  (307)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (296)
 2. Luận án, luận văn  (264)
 3. Bài báo  (5)
 4. Tạp chí  (4)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (328)
 2. English  (193)
 3. Undetermined  (9)
 4. Japanese  (6)
 5. French  (4)
 6. Korean  (2)
 7. Dutch  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Phạm Văn Dũng
 2. World Bank
 3. Đinh Văn Thông
 4. Phan Huy Đường
 5. Lenin Vladimir Ilʹich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...