skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 179.458  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Stem Cells
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stem Cells

Bosch, Thomas C. G.

978-1-4020-8273-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24162

Truy cập trực tuyến

2
The Subthalamic Nucleus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Subthalamic Nucleus

Heida, Tjitske; Marani, Enrico; Usunoff, Kamen G.

978-3-540-79461-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25427

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell Communication and Signaling

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular & Cellular Toxicology

ISSN1738-642X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of membrane science

ISSN0376-7388

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curtis's botanical magazine

ISSN0011-4073

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

CYTOLOGIA

ISSN0011-4545

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biocell

ISSN0327-9545

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytometry

ISSN0196-4763

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMC Physiology

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMC Developmental Biology

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell cycle

ISSN1538-4101

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

naturalSCIENCE

ISSN1206-940X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell biology education

ISSN1536-7509

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell Division

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytometry. Part A

ISSN1552-4922

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell

ISSN0092-8674

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Cell

ISSN0914-7470

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stem Cell Reviews and Reports

ISSN1550-8943

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytokine & growth factor reviews

ISSN1359-6101

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 179.458  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (191)
 2. 1962đến1975  (879)
 3. 1976đến1989  (472)
 4. 1990đến2004  (6.320)
 5. Sau 2004  (170.943)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Cell Biology  (171.946)
 2. Molecular Biology  (79.785)
 3. Developmental Biology  (72.554)
 4. Medicine  (70.947)
 5. Biochemistry  (67.516)
 6. Immunology  (39.773)
 7. Physiology  (37.095)
 8. Biology  (20.459)
 9. Neuroscience  (17.818)
 10. Research Article  (11.578)
 11. Animals  (10.687)
 12. Humans  (9.796)
 13. Sciences (General)  (9.070)
 14. Proteins  (8.540)
 15. Life Sciences  (8.079)
 16. Mice  (4.989)
 17. Apoptosis  (3.487)
 18. Oncology  (3.461)
 19. Stem Cells  (3.417)
 20. Chemistry  (3.168)
 21. Engineering  (3.010)
 22. Genes  (2.723)
 23. Cytology  (1.679)
 24. Neurons  (1.489)
 25. Physics  (708)
 26. Health Sciences  (408)
 27. Embryology  (128)
 28. Environmental sciences  (75)
 29. Social Sciences  (43)
 30. Earth sciences  (25)
 31. Agriculture Sciences  (24)
 32. Law  (18)
 33. Information Technology  (17)
 34. Mathematical Sciences  (5)
 35. Sinh học phân tử  (2)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (39.769)
 2. Portuguese  (938)
 3. German  (489)
 4. French  (90)
 5. Japanese  (64)
 6. Spanish  (23)
 7. Italian  (18)
 8. Norwegian  (16)
 9. Dutch  (7)
 10. Chinese  (6)
 11. Polish  (3)
 12. Russian  (1)
 13. Romanian  (1)
 14. Basque  (1)
 15. Korean  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hotchin, Neil A.
 2. Polymenis, Michael
 3. Cordes, Nils
 4. Uversky, Vladimir N.
 5. Singh, Shree Ram

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...