skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No room at the international table: the importance of designing effective litmus tests for minority protection at home

Castellino, Joshua

Human Rights Quarterly, Feb, 2013, Vol.35(1), p.201-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Room at the International Table: The Importance of Designing Effective Litmus Tests for Minority Protection at Home

Castellino, Joshua

Human Rights Quarterly, 2013, Vol.35(1), pp.201-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection of Minorities and Indigenous Peoples in International Law: A Comparative Temporal Analysis

Castellino, Joshua

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(3), pp.393-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X512142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Establishing a Different Dimension of Citizen Security: The Case for Special Protection for Whistleblowers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishing a Different Dimension of Citizen Security: The Case for Special Protection for Whistleblowers

Lewis, David ; Castellino, Joshua

Beijing Law Review, 2013, Vol.04(04), pp.185-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2159-4627 ; E-ISSN: 2159-4635 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/blr.2013.44024

Toàn văn sẵn có

5
Reinforcing territorial regimes: Uti possidetis and the right to self-determination in modern international law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinforcing territorial regimes: Uti possidetis and the right to self-determination in modern international law

Allen, Steve ; Castellino, Joshua

Amicus Curiae, 09/22/2011, Vol.2003(48)

ISSN: 14612097 ; E-ISSN: 2048481X ; DOI: http://dx.doi.org/10.14296/ac.v2003i48.1040

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affirmative action for the protection of linguistic rights: an analysis of international human rights; legal standards in the context of the protection of the Irish language

Castellino, Joshua

Dublin University Law Journal, Annual, 2003, Vol.25, p.1-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0332-3250

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF CITIZENSHIP ON THE BASIS OF ANALYSIS OF THE LEGISLATION IN KAZAKHSTAN AND GREAT BRITAIN

Otynshiyeva, Aidana ; Ibrayeva, Alua ; Castellino, Joshua ; Baimakhanova, Dina ; Baikenzheyev, Akhilbek

Media, Culture, and Public Relations, 2017, Vol.8(1), pp.72-84

ISSN: 13336371 ; E-ISSN: 18488374

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affirmative action for the protection of linguistic rights: an analysis of international human rights; legal standards in the context of the protection of the Irish language

Castellino, Joshua

Dublin University Law Journal, Annual, 2003, Vol.25, p.1-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0332-3250

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Order and Justice: National Minorities and the Right to Secession

Castellino, Joshua

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 1999, Vol.6(4), pp.389-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-determination, indigenous peoples and minorities.

Gilbert, Jeremie ; CASTELLINO, Joshua

MACQUARIE LAW JOURNAL, 2003, Vol.3(2003), p.155-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1445-386X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

India: the blur of a distinction: Adivasis experience with land rights, self-rule and autonomy

Gilbert, Jérémie; Castellino, Joshua ; Walsh, Niamh

Gilbert, Jérémie (2004) ‘India: the blur of a distinction: Adivasis experience with land rights, self-rule and autonomy’, in Castellino, Joshua and Walsh, Niamh (eds.) International Law and Indigenous Peoples. Leiden, Netherlands: Martinus Nijhoff, pp. 269-292. (The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library, 20)

ISBN:

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The treatment of territory of indigenous peoples under international law

Gilbert, Jérémie; Castellino, Joshua ; Allen, Steve

Gilbert, Jérémie (2003) ‘The treatment of territory of indigenous peoples under international law’, in Castellino, Joshua and Allen, Steve (eds.) Title to territory in international law: a temporal analysis. Abingdon: Ashgate, pp. 199-238. (Law, social change and development)

Toàn văn sẵn có

13
Human rights and disability: the current use and future potential of United Nations human rights instruments in the Context of Disability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights and disability: the current use and future potential of United Nations human rights instruments in the Context of Disability

Bruce, Anna ; Quinn, Gerard ; Degener, Theresia ; Burke, Christine ; Quinlivan, Shivaun ; Castellino, Joshua ; Kenna, Padraic ; Kilkelly, Ursula

ISBN: 9789211541465

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

David Rai. Statehood the Law of Self-Determination . Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2002. Pp. 515. ISBN 904111890x.

Castellino, Joshua

European Journal of International Law, 2005, Vol.16(4), pp.791-795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: 10.1093/ejil/chi143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Title to Territory in International Law: A Temporal Analysis
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Title to Territory in International Law: A Temporal Analysis

Epps, Valerie ; Castellino, Joshua ; Allen, Steve

The American Journal of International Law, 10/2004, Vol.98(4), p.869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3216726

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2002  (1)
 3. 2003đến2003  (4)
 4. 2004đến2005  (3)
 5. Sau 2005  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Castellino, Joshua
 2. Castellino, J
 3. Allen, Steve
 4. Gilbert, Jérémie
 5. Epps, Valerie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...