skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoa học Công nghệ Malt và Bia

Khoa học kỹ thuật; 2009

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoa học Công nghệ Malt và Bia

Khoa học kỹ thuật; 2009 - (663 HO H 2009)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ sản xuất bia

Hồ Sưởng

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1992 - (663 HO-S 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính toán công nghệ sản xuất các chất vô cơ . T. 2

Đưbina P. V.; Nguyễn An; Visnyaka Yu. I; Xoloveva A. X

H. : KHKT , 1983 - (673 DUB(2) 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống. Tập 1, Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa

Lê Văn Việt Mẫn

Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2004 - (637 LE-M(1) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to manufacturing processes

Schey John A.

New York : Mc Graw - Hill book Comp., 1977 - New York : McGraw Hill Book Com, 1977 - (670 SCH 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xi măng và bê tông nặng

Lê Bá Cẩn

H. : KHKT, 2008 - (666 LE-C 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micros in process and product control

Berk A.A.

London : Collins, 1986 - (670.4 BER 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auxiliary paper mill equipment. Vol.1

Stephenson J.N.

New York. : McGraw-Hill , 1955 - (676 AUX 1955)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures for pushing up science and technology activities to serve agriculture in Thanh - Nghe - Tinh

Mai Thị Thanh Xuân

Economic and Forecasting magazine. 2003, Vol. 361 ( May )

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn etylic

Nguyễn Đình Thưởng; Nguyễn Thanh Hằng

H. : KHKT, 2007 - (660 NG-T 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Les plastiques dans l'emballage : polymères, technologies de mise en forme, recyclage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les plastiques dans l'emballage : polymères, technologies de mise en forme, recyclage

Reyne Maurice

P. : Hermes, 1991 - (688.8 REY 1991) - ISBN2866012917

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
L'usine intégrée
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'usine intégrée

Ingersoll engineers

Paris : Hermès, 1988 - (670.285 USI 1988) - ISBN2866011139

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nấm men công nghiệp

Lương Đức Phẩm

H. : KHKT , 2009 - (579 LU-P 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp xác định chất lượng và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Hoàng Văn Phong; Lưu Thị Hồng

H. : KHKT , 2011 - (666 HO-P 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Méthodes d'automatisation industrielle

Benchimol G.; Rostan G; Verlende C

Paris : Hermès, 1991 - (670.42 BEN 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Lê Quang Diễn; Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Phan Huy Hoàng

H. : BKHN, 2015 - (676 LE-D 2015) - ISBN9786049387272

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le réseau MAP

Minet Pascale; Rolin Pierre; Sédillot Simone

Paris : Hermès, 1989 - (670.42 MIN 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Paper, prices and politics : an evaluation of the Swedish support to the Bai Bang project in Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper, prices and politics : an evaluation of the Swedish support to the Bai Bang project in Vietnam

Blower Nicholas

Stockholm : Swedish International Development Cooperation Agency, 1999. - (338.4 PAP 1999) - ISBN9158676732

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh hại cây trồng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh hại cây trồng

Nguyễn, Thị Chính; Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000

Nguyễn, T.C., et al. (2000). Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh hại cây trồng. Hội nghị khoa học nữ lần thứ 5, Hà Nội, 2000; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23863

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (4)
 2. 1986đến1991  (7)
 3. 1992đến2003  (6)
 4. 2004đến2011  (8)
 5. Sau 2011  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (25)
 2. Luận án, luận văn  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. Vietnamese  (11)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...