skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 637  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giải bài toán lập lịch theo tín chỉ sử dụng giải thuật tìm kiếm Tabu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải bài toán lập lịch theo tín chỉ sử dụng giải thuật tìm kiếm Tabu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Nguyễn, Đức Việt; Lê, Nguyên Khôi

Nguyễn, Đ. V. (2014). Giải bài toán lập lịch theo tín chỉ sử dụng giải thuật tìm kiếm Tabu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; 00050003851; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43433

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kỹ nghệ phần mềm

Nguyễn Văn Vỵ; Nguyễn Việt Hà

H. : ĐHQGHN, 2008 - (005.1 NG-V 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sự thay đổi nội dung trang web : Luận văn ThS. Máy tính : 624801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sự thay đổi nội dung trang web : Luận văn ThS. Máy tính : 624801

Nguyễn, Ngọc Khánh; Lê, Quang Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65149; 004.678 NG-K 2018 / 00050009366

Truy cập trực tuyến

4
Tập tài liệu dịch về công nghệ phần mềm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tập tài liệu dịch về công nghệ phần mềm

Nguyễn Quốc Toản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34338

Truy cập trực tuyến

5
Mô phỏng sự điện phân bằng kĩ thuật Particle trong thực tại ảo : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô phỏng sự điện phân bằng kĩ thuật Particle trong thực tại ảo : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Nguyễn, Thị Thuần; Đỗ, Năng Toàn

Nguyễn, T. T. (2014). Mô phỏng sự điện phân bằng kĩ thuật Particle trong thực tại ảo. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; 00050003863; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43423

Truy cập trực tuyến

6
Bài giảng về nhập môn công trình học phần mềm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng về nhập môn công trình học phần mềm

Nguyễn Quốc Toản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59094

Truy cập trực tuyến

7
Công trình học phần mềm = software engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công trình học phần mềm = software engineering

Hoàng Việt Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59096

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu nâng cao các kỹ thuật đối sánh vân tay dựa trên đặc trưng điểm chạc : Luận văn ThS. Máy tính : 624801
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu nâng cao các kỹ thuật đối sánh vân tay dựa trên đặc trưng điểm chạc : Luận văn ThS. Máy tính : 624801

Lê, Hồng Hải; Nguyễn, Ngọc Hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65135; 005.8 LE-H 2018 / 00050009311

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng về nhập môn công trình học phần mềm

Nguyễn Quốc Toản

H., 1997 - (005.3 NG-T 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công trình học phần mềm = software engineering

Hoàng Việt Hà

H., 1999 - (005.3 HO-H 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn sử dụng Vineland II phiên bản dành cho cha mẹ và người chăm sóc

Hoàng Mai Anh; Nguyễn Hạnh Liên

Khoa Tâm lý Học; 2014

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ phần mềm nhúng

Nguyễn Ngọc Bình

H ĐHQGHN; 2013 - (005.1)

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng

Ngô, Quang Lựa

3 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5878

Truy cập trực tuyến

14
Hệ thống dịch vụ Web hỗ trợ công tác đăng ký và theo dõi lớp học trong hệ thống đào tạo tín chỉ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ thống dịch vụ Web hỗ trợ công tác đăng ký và theo dõi lớp học trong hệ thống đào tạo tín chỉ

Lương, Tiến Chung

3 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5889

Truy cập trực tuyến

15
Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng

Nguyễn, Đăng Cường

2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6239

Truy cập trực tuyến

16
Nhận dạng chữ Nôm bằng máy mạng nơ - ron
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhận dạng chữ Nôm bằng máy mạng nơ - ron

Trần, Nguyên Hoàng

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6057

Truy cập trực tuyến

17
Ứng dụng của Spin để kiểm chứng sự tuân thủ thể thức tương tác của chương trình
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng của Spin để kiểm chứng sự tuân thủ thể thức tương tác của chương trình

Hoàng, Văn Thủy

64 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2269

Truy cập trực tuyến

18
Kỹ thuật hỗ trợ kiểm soát chất lượng phần mềm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật hỗ trợ kiểm soát chất lượng phần mềm

Trịnh, Thị Lình

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6236

Truy cập trực tuyến

19
Mô phỏng nước trong công nghệ thực tại ảo
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô phỏng nước trong công nghệ thực tại ảo

Đỗ, Thị Thanh Toàn

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6955

Truy cập trực tuyến

20
Kiến trúc dịch vụ Web – mô hình chất lượng và áp dụng cho hệ thống sát hạch trắc nghiệm theo chuẩn QTI
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến trúc dịch vụ Web – mô hình chất lượng và áp dụng cho hệ thống sát hạch trắc nghiệm theo chuẩn QTI

Hà, Quang Hồng

3 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7993

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 637  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (149)
 2. Trong mục lục thư viện (194)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (6)
 2. 1998đến2002  (12)
 3. 2003đến2008  (25)
 4. 2009đến2014  (292)
 5. Sau 2014  (304)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (592)
 2. Sách  (45)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (322)
 2. Undetermined  (121)
 3. English  (23)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (3)
 2. H - Social sciences.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...