skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 6.673.625  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Real Business of Real Business: Corporate trust and integrity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Real Business of Real Business: Corporate trust and integrity

Gordon, Pearson

9788740311334; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18868

Truy cập trực tuyến

2
Globalization from the Bottom Up
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization from the Bottom Up

Coskun Samli, A.

978-0-387-77097-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28515

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Real Business of Real Business Corporate trust and integrity

Pearson Gordon

Bookboon; 2015 - (658)

Truy cập trực tuyến

4
Marketing demystified : a self-teaching guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing demystified : a self-teaching guide

Anselmo Donna.

New York : McGraw-Hill, c2010. - ISBN9780071737180;ISBN0071713913 (pbk.);ISBN0071737189;ISBN9780071713917 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Ethics

Hartman Laura P; Desjardins Joe

Mc Graw Hill; 2008

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management and Governance of Networks Franchising Cooperatives andStrategic Alliances

Springer; 2017 - (658,005)

Truy cập trực tuyến

7
Making the Most of Big Data: Manager‘s Guide to Business Intelligence Success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making the Most of Big Data: Manager‘s Guide to Business Intelligence Success

Vladlena, Benson; Boobal Palanisamy, Kandasamy

9788740305203; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21988

Truy cập trực tuyến

8
Development of overall human capacity in small and medium-sized enterprises in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of overall human capacity in small and medium-sized enterprises in Vietnam

Do, Dinh Nam; Nguyen, Nhu Ngoc; Nguyen, Thanh Tu; Hoang, Tran Phuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12832

Truy cập trực tuyến

9
Survey of student's satisfaction about the education quality at University of Economics and Business - 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of student's satisfaction about the education quality at University of Economics and Business - 2013

Bui, Thi Ngoc Anh; Dao, Thi Hong Van

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14544

Truy cập trực tuyến

10
Applied Econometrics with R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Econometrics with R

Kleiber, Christian; Zeileis, Achim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24795

Truy cập trực tuyến

11
Agent-Based Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent-Based Modeling

Norman Ehrentreich

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24317

Truy cập trực tuyến

12
Planning Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning Theory

Franco Archibugi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25454

Truy cập trực tuyến

13
Agent-Based Models of Energy Investment Decisions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent-Based Models of Energy Investment Decisions

Tobias Wittmann

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24320

Truy cập trực tuyến

14
Asia's New Institutional Architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia's New Institutional Architecture

Aggarwal, Vinod K.; Min, Gyo Koo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25019; DOI 10.1007/978-3-540-72389-9

Truy cập trực tuyến

15
ARIS Design Platform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARIS Design Platform

Davis, Rob

978-1-84800-110-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24985

Truy cập trực tuyến

16
Advances in Decision Making Under Risk and Uncertainty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Decision Making Under Risk and Uncertainty

H. Peters; S. H. Tijs

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24156

Truy cập trực tuyến

17
Advanced Data Mining Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Data Mining Techniques

Olson, David L.; Delen, Dursun

978-3-540-76916-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23999

Truy cập trực tuyến

18
Quantitative Economic Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Economic Policy

Reinhard Neck, Christian Richter, Peter Mooslechner.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26581

Truy cập trực tuyến

19
Rational Choice and Social Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational Choice and Social Welfare

M. Salles, P. K. Pattanaik, K. Suzumura, Prasanta K. Pattanaik, Koichi Tadenuma, Yongsheng Xu, Naoki Yoshihara.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26714

Truy cập trực tuyến

20
Bond Portfolio Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond Portfolio Optimization

Michael Puhle.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26972

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 6.673.625  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.093.594)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.668.900)
 3. Trong mục lục thư viện (5.721)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (454.371)
 2. 1955đến1970  (139.689)
 3. 1971đến1986  (203.859)
 4. 1987đến2003  (568.255)
 5. Sau 2003  (5.272.566)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.389.260)
 2. German  (51.549)
 3. Undetermined  (44.628)
 4. French  (35.607)
 5. Swedish  (25.364)
 6. Spanish  (19.597)
 7. Portuguese  (17.347)
 8. Czech  (8.668)
 9. Russian  (4.315)
 10. Vietnamese  (3.186)
 11. Indonesian  (2.501)
 12. Polish  (2.172)
 13. Italian  (1.699)
 14. Norwegian  (1.567)
 15. Japanese  (1.289)
 16. Ukrainian  (1.214)
 17. Korean  (1.088)
 18. Chinese  (1.056)
 19. Dutch  (991)
 20. Catalan  (890)
 21. Romanian  (449)
 22. Danish  (365)
 23. Turkish  (332)
 24. Slovak  (328)
 25. Afrikaans  (271)
 26. Lithuanian  (213)
 27. Finnish  (204)
 28. Hungarian  (196)
 29. Greek  (167)
 30. Persian  (106)
 31. Bulgarian  (98)
 32. Estonian  (86)
 33. Arabic  (73)
 34. Serbo-Croatian  (68)
 35. Icelandic  (42)
 36. Serbian  (12)
 37. Maori  (9)
 38. Hebrew  (5)
 39. Romany  (3)
 40. Thai  (2)
 41. Macedonian  (2)
 42. Welsh  (1)
 43. Albanian  (1)
 44. Germanic (Other)  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (19.851)
 2. T - Technology .  (1.610)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mervis, Jeffrey
 2. Sarkis, Joseph
 3. Cheng, T.C.E.
 4. Marsh, Rebecca
 5. Homburg, Christian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...