skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor‐Management Relations in Puerto Rico During the Twentieth Century ‐ by Arleen Hernández‐Díaz

Bucheli, Marcelo

Bulletin of Latin American Research, July 2008, Vol.27(3), pp.431-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; E-ISSN: 1470-9856 ; DOI: 10.1111/j.1470-9856.2008.00278_2.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collectively Designing CSR Through Meta-Organizations: A Case Study of the Oil and Gas Industry

Berkowitz, Heloïse ; Bucheli, Marcelo ; Dumez, Hervé

Journal of Business Ethics, 2017, Vol.143(4), pp.753-769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-016-3073-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multinational cporporations, business groups and economic nationalism : Standard Oil (New Jersey), Royal Dutch-Shell, and energy politics in Chile 1913 - 2005

Bucheli, Marcelo

Enterprise & society : the international journal of business history, 2010, Vol.11(2), pp. 350-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-2227

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multinational Corporations, Business Groups, and Economic Nationalism: Standard Oil (New Jersey), Royal Dutch-Shell, and Energy Politics in Chile 1913–2005

Bucheli, Marcelo

Enterprise & Society, 2010, Vol. 11(2), pp.350-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-2227 ; E-ISSN: 1467-2235 ; DOI: 10.1093/es/khp109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major Trends in the Historiography of the Latin American Oil Industry

Bucheli, Marcelo

Business History Review, Summer 2010, Vol.84(2), pp.339-0_9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Enduring Legacy: Oil, Culture, and Society in Venezuela. By Miguel Tinker Salas. Durham: Duke University Press, 2009. xvi + 325 pp. Bibliography, notes, index. Cloth, $84.95; paper, $23.95. ISBN: cloth, 978–0–822–34400–1; paper, 978–0–822–34419–3.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Enduring Legacy: Oil, Culture, and Society in Venezuela. By Miguel Tinker Salas. Durham: Duke University Press, 2009. xvi + 325 pp. Bibliography, notes, index. Cloth, $84.95; paper, $23.95. ISBN: cloth, 978–0–822–34400–1; paper, 978–0–822–34419–3.

Bucheli, Marcelo

Business History Review, 2010, Vol.84(1), pp.192-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6805 ; E-ISSN: 2044-768X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007680500001549

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multinational Corporations, Business Groups, and Economic Nationalism: Standard Oil (New Jersey), Royal Dutch-Shell, and Energy Politics in Chile 1913-2005

Bucheli, Marcelo

Enterprise & Society, 2010, Vol.11(2), pp.350-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-2227 ; E-ISSN: 1467-2235

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Institutional Change, Obsolescing Legitimacy, and Multinational Corporations

Bucheli, Marcelo ; Kim, Min-Young

Management International Review, 2012, Vol.52(6), pp.847-877 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-8249 ; E-ISSN: 1861-8901 ; DOI: 10.1007/s11575-012-0141-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reputation and political legitimacy ITT in Chile, 1927 - 1972

Bucheli, Marcelo; Salvaj, Erica

Business history review, 2013, Vol.87(4), pp. 729-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Survival, Energy Policies, and Multinational Corporations

Bucheli, Marcelo ; Aguilera, Ruth

Management International Review, 2010, Vol.50(3), pp.347-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-8249 ; E-ISSN: 1861-8901 ; DOI: 10.1007/s11575-010-0036-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating under the Monroe Doctrine: Weetman Pearson and the Origins of U.S. Control of Colombian Oil

Bucheli, Marcelo

Business History Review, Autumn 2008, Vol.82(3), pp.529-553,437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enforcing Business Contracts in South America: The United Fruit Company and Colombian Banana Planters in the Twentieth Century

Bucheli, Marcelo

Business History Review, Summer 2004, Vol.78(2), pp.181-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotaiting under the Monroe Doctrine : Weetman Pearson and the origins of U.S. control of Colombian oil

Bucheli, Marcelo

Business history review, 2008, Vol.82(3), pp. 529-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076805

Toàn văn sẵn có

14
The Ecology of Oil: Environment, Labor, and the Mexican Revolution, 1900–1938. By Myrna I. Santiago. New York: Cambridge University Press, 2006. xiv + 411 pp. Figures, bibliography, notes, index. Cloth, $85.00. ISBN: 978–0–521–86324–7.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ecology of Oil: Environment, Labor, and the Mexican Revolution, 1900–1938. By Myrna I. Santiago. New York: Cambridge University Press, 2006. xiv + 411 pp. Figures, bibliography, notes, index. Cloth, $85.00. ISBN: 978–0–521–86324–7.

Bucheli, Marcelo

Business History Review, 2008, Vol.82(4), pp.878-880 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6805 ; E-ISSN: 2044-768X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007680500063376

Toàn văn sẵn có

15
Negotiating under the Monroe Doctrine: Weetman Pearson and the Origins of U.S. Control of Colombian Oil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating under the Monroe Doctrine: Weetman Pearson and the Origins of U.S. Control of Colombian Oil

Bucheli, Marcelo

Business History Review, 2008, Vol.82(3), pp.529-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6805 ; E-ISSN: 2044-768X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007680500082635

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Change, Obsolescing Legitimacy, and Multinational Corporations: The Case of the Central American Banana Industry

Bucheli, Marcelo ; Kim, Min-Young

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2010

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor-Management Relations in Puerto Rico During the Twentieth Century - by Arleen Hernandez-Diaz

Bucheli, Marcelo

Bulletin of Latin American Research, July, 2008, Vol.27(3), p.431(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050

Toàn văn sẵn có

18
Enforcing Business Contracts in South America: The United Fruit Company and Colombian Banana Planters in the Twentieth Century
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enforcing Business Contracts in South America: The United Fruit Company and Colombian Banana Planters in the Twentieth Century

Bucheli, Marcelo

Business History Review, 2004, Vol.78(2), pp.181-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6805 ; E-ISSN: 2044-768X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/25096865

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multinational Corporations and Business Negotiation under the Monroe Doctrine: Lord Cowdray and Oil Politics in Colombia

Bucheli, Marcelo

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2007

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Vertical Integration in Extractive Industries: Business History and Political Economy

Bucheli, Marcelo

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2007

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (32)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2004  (4)
 3. 2005đến2006  (7)
 4. 2007đến2010  (22)
 5. Sau 2010  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (31)
 2. Bình xét khoa học  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37)
 2. Spanish  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bucheli, Marcelo
 2. Bucheli, M.
 3. Marcelo Bucheli
 4. Kim, Min-Young
 5. Aguilera, Ruth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...