skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 287  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anfragesprachen neu erdacht

Bry, François

KI - Künstliche Intelligenz, 2012, Vol.26(1), pp.15-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-1875 ; E-ISSN: 1610-1987 ; DOI: 10.1007/s13218-011-0149-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Praise of Impredicativity: A Contribution to the Formalisation of Meta-Programming

Bry, François; Bry, François (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 18, 2020 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1017/S1471068419000024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rule-based composite event queries: the language XChange EQ and its semantics

Eckert, Michael ; Bry, François

Knowledge and Information Systems, 2010, Vol.25(3), pp.551-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: 10.1007/s10115-010-0334-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

pest: Fast approximate keyword search in semantic data using eigenvector-based term propagation

Weiand, Klara ; Kneißl, Fabian ; Łobacz, Wojciech ; Furche, Tim ; Bry, François

Information Systems, 2012, Vol.37(4), pp.372-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2011.10.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing the Digital Backchannel Backstage on the Basis of a Formative User Study

Pohl, Alexander ; Gehlen - Baum, Vera ; Bry, François

DOI: https://doi.org/10.3991/ijet.v7i1.1898

Truy cập trực tuyến

6
Enhancing the Digital Backchannel Backstage on the Basis of a Formative User Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing the Digital Backchannel Backstage on the Basis of a Formative User Study

Pohl, Alexander ; Gehlen-Baum, Vera ; Bry, Francois

International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 03/12/2012, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1863-0383 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v7i1.1898

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction in massive courses: J.UCS special issue

Bry, François ; Ebner, Martin ; Pohl, Alexander ; Taraghi, Behnam

Journal of universal computer science, 2014, Vol.20(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0948-695X ; ISSN: 0948-6968 ; E-ISSN: 0948-6968

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Term-Specific Eigenvector-Centrality in Multi-Relation Networks

Bry, François ; Kneißl, Fabian ; Weiand, Klara ; Furche, Tim

DOI: https://doi.org/10.1504/IJSNM.2012.051055

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex Event Processing (CEP)

Eckert, Michael ; Bry, François

Informatik-Spektrum, 2009, Vol.32(2), pp.163-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: 10.1007/s00287-009-0329-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Computational Biology Database Digest: Data, Data Analysis, and Data Management

Bry, François ; Kröger, Peer

Distributed and Parallel Databases, 2003, Vol.13(1), pp.7-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-8782 ; E-ISSN: 1573-7578 ; DOI: 10.1023/A:1021540705916

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Wiki

Schaffert, Sebastian ; Bry, François ; Baumeister, Joachim ; Kiesel, Malte

Informatik-Spektrum, 2007, Vol.30(6), pp.434-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: 10.1007/s00287-007-0195-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Almost Classical Logic for Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning

Bry, François

Arxiv ID: cs/0207091

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Almost Classical Logic for Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning

Bry, François; Bry, François (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 25, 2002

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalisierung

Bry, François ; Henze, Nicola

Informatik-Spektrum, 2005, Vol.28(3), pp.230-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: 10.1007/s00287-005-0489-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coinduction Plain and Simple

Bry, François

Arxiv ID: 2007.09909

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Praise of Impredicativity: A Contribution to the Formalization of Meta-Programming

Bry, François

DOI: https://doi.org/10.1017/S1471068419000024

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Datenbanken in der Bioinformatik

Bry, François ; Kröger, Peer

Informatik-Spektrum, 2002, Vol.25(5), pp.359-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: 10.1007/s002870200249

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for electronic books in the World Wide Web age

Bry, François ; Kraus, Michael

The Electronic Library, 01 August 2002, Vol.20(4), pp.275-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470210438874

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Fun and Engagement in Lecture Halls through Social Gamification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fun and Engagement in Lecture Halls through Social Gamification

Mader, Sebastian ; Bry, François

International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 04/15/2019, Vol.9(2), p.117 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-4880 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3991/ijep.v9i2.10163

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Query evaluation in recursive databases: bottom-up and top-down reconciled

Bry, François

Data & Knowledge Engineering, 1990, Vol.5(4), pp.289-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/0169-023X(90)90017-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 287  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (26)
 2. 1988đến1994  (29)
 3. 1995đến2001  (24)
 4. 2002đến2009  (164)
 5. Sau 2009  (44)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (231)
 2. German  (36)
 3. French  (12)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...