skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doanh nghiệp và đạo đức

Ballet Jérôme; Bry Francoise De; Dương Nguyên Thuận người dịch; Đinh Thùy Anh người dịch

H. : Thế giới, 2005 - (174.4 BAL 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

14. Workshop Logische Programmierung 2000: Würzburg, 26. - 28. Januar 2000

Bry, F. ; Geske, U. ; Seipel, D.

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled English for Reasoning on the Semantic Web

De Coi, J L ; Fuchs, N E ; Kaljurand, K ; Kuhn, T; Bry, F ; Maluszynski, J

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bry, F
  2. Đinh Thùy Anh
  3. Maluszynski, J
  4. Dương Nguyên Thuận
  5. Geske, U.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...