skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reconstruction of paintings as a tool for research and learning

Carrozzino, Marcello ; Evangelista, Chiara ; Brondi, Raffaello ; Tecchia, Franco ; Bergamasco, Massimo

Journal of Cultural Heritage, May-June 2014, Vol.15(3), pp.308-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1296-2074 ; DOI: 10.1016/j.culher.2013.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Mixed Reality and Natural Interaction in Cultural Heritage Applications

Brondi, Raffaello ; Carrozzino, Marcello ; Lorenzini, Cristian ; Tecchia, Franco

Informatica, Sep 2016, Vol.40(3), pp.311-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03505596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIVO E PROCEDIMENTO DI COMPLIANCE FARMACOLOGICA

Banno' Filippo ; Bendinelli Sara ; Brondi Raffaello ; Castelli Cristian ; Mancina Antonio ; Marinoni Mauro ; Sartiano Daniele ; Sernissi Francesca

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Impact of Highly Immersive Technologies and Natural Interaction on Player Engagement and Flow Experience in Games

Brondi, Raffaello ; Alem, Leila ; Avveduto, Giovanni ; Faita, Claudia ; Carrozzino, Marcello ; Tecchia, Franco ; Bergamasco, Massimo

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9353, pp.169-181 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-24589-8_13

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Italian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Carrozzino, Marcello
 2. Tecchia, F.
 3. Tecchia, Franco
 4. Carrozzino, M
 5. Brondi, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...