skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 196  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HARNSTOFFDERIVATE UND IHRE ANWENDUNG ALS INTEGRIN-INHIBITOREN

Brittain, David, Robert ; Johnstone, Craig

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HARNSTOFFDERIVATE UND IHRE ANWENDUNG ALS INTEGRIN-INHIBITOREN
DERIVES D UREE ET LEUR UTILISATION COMME INHIBITEURS D INTEGRINE
UREA DERIVATIVES AND THEIR USE AS INTEGRIN INHIBITORS

Brittain, David, Robert ; Johnstone, Craig

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CYCLIC AMIDES

Brittain, David Robert

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZYKLISCHE AMIDE

Brittain, David Robert

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zyklische Amide.
Amides cycliques.
Cyclic amides

Brittain, David Robert

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDOLINE DERIVATIVES

Brittain, David Robert ; Wood, Robin

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HARNSTOFFDERIVATE UND IHRE ANWENDUNG ALS INTEGRIN-INHIBITOREN
DERIVES D UREE ET LEUR UTILISATION COMME INHIBITEURS D INTEGRINE
UREA DERIVATIVES AND THEIR USE AS INTEGRIN INHIBITORS

Brittain, David, Robert ; Johnstone, Craig

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DERIVES DE L'UREE ET LEURS UTILISATIONS EN TANT QU'INHIBITEUR D'INTEGRINE
UREA DERIVATIVES AND THEIR USE AS INTEGRIN INHIBITORS

Brittain, David Robert ; Johnstone, Craig

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kjemiske forbindelser

Brittain, David Robert ; Johnstone, Craig

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kjemiske forbindelser

Brittain, David Robert ; Johnstone, Craig

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSES CHIMIQUES
CHEMICAL COMPOUNDS

Brittain, David, Robert ; Johnstone, Craig

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSES CHIMIQUES
UREA DERIVATIVES AND THEIR USE AS INTEGRIN INHIBITORS

Brittain, David, Robert ; Johnstone, Craig

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BICYCLISCHE HETEROARYL VERBINDUNGEN ALS INHIBITOREN DER WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN DEM INTEGRIN ALPHA4BETA1 REZEPTOR UND VCAM-1 UND/ODER FIBRONECTIN

Brittain, David Robert ; Large, Michael Stewart ; Davies, Gareth Morse

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bicyclic heteroaryl compounds as inhibitors of the interaction between the integrin alpha4beta1 receptor and vcam-1 and/or fibronectin

Brittain David Robert ; Large Michael Stewart ; Davies Gareth Morse

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHARMACEUTICAL SPIRO-SUCCINIMIDE DERIVATIVES

Brittain, David Robert ; Wood, Robin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aktive pharmazeutische Spirosuccinimidderivate.
Dérivés pharmaceutiques actifs de la spiro-succinimide.
Pharmaceutical spiro-succinimide derivatives

Brittain, David Robert ; Wood, Robin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUBSTITUTED INDOLINE-2-ONE DERIVATIVES,SALTS AND COMPOSITION THEREOF

Brittain David Robert ; Wood Robin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyrrolderivate.
Dérivés du pyrrole.
Pyrrole derivatives

Brittain, David Robert ; Wood, Robin

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 196  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (9)
 2. 1981đến1986  (65)
 3. 1987đến1993  (37)
 4. 1994đến2000  (63)
 5. Sau 2000  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (104)
 2. German  (76)
 3. French  (43)
 4. Finnish  (21)
 5. Norwegian  (19)
 6. Danish  (6)
 7. Spanish  (4)
 8. Greek  (2)
 9. Romanian  (1)
 10. Czech  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brittain, David Robert
 2. Wood, Robin
 3. Brittain David Robert
 4. Morris, Jeffrey James
 5. Preston, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...